Computer Keyboard - Głównie JavaScript

Głównie JavaScript

by

Asynchroniczność cz. 3: Iteratory i Generatory Asynchroniczne

Stary zegarek kieszonkowy
Źródło maxpixel.net licencja CC0 Public Domain

W tym wpisie opiszę nową propozycje ECMAScript, która wejdzie do standardu ES2018, której już można używać w przeglądarkach oraz node (wersje przed v10 wymagają opcji --harmony-async-iteration), jaką jest asynchroniczna pętla for..of za pomocą słowa kluczowego await.

Reklama Hostingu Atthost

Istnieją jej dwa rodzaje (await można wstawić w dwóch miejscach):

(async () => {
  for (const item of await iterator) {
    console.log(item);
  }
})()

W tym przypadku iterator to po prostu obietnica, na którą trzeba zaczekać. Jest to odpowiednik:

(async () => {
  const value = await iterator;

  for (const item of value) {
    console.log(item);
  }
})();

Drugie użycie to:

(async () => {
  for await (const item of iterator) {
    console.log(item);
  }
})();

Ten przepadek jest już bardziej ciekawy. Aby można było użyć await w tym miejscu iterator musi zwracać obietnice wartości, czyli iterujemy po obietnicach. Pętla będzie się zatrzymywać po każdej iteracji dopóki poprzednia wartość się nie spełni.

Jeśli jesteś zaznajomiony z generatorami i tym że generatory to po prostu cukier syntaktyczny dla iteratorów (jeśli nie to polecam przeczytać wpis o generatorach i iteratorach), to szczegóły iteratorów oraz generatorów asynchronicznych nie będą trudne. Iterator asynchroniczny jest podobny do zwykłego, przy czym kluczem dla iteratora jest Symbol.asyncIterator (dla normalnego iteratora jest to Symbol.iterator) oraz funkcja next musi zwracać obietnice. Funkcja ta może też być funkcją async, w której można używać słowa kluczowego await, ale nie jest to obowiązkowe.

Najpierw przyjrzyjmy się wnętrznościom czyli iteratorom. Oto przykład zwykłego asynchronicznego iteratora:

function requests(urls) {
  urls = urls.slice(); // tworzymy kopie aby nie modyfikować oryginalnej tablicy
  return {
    [Symbol.asyncIterator]: function() {
      return {
        next: function() {
          var url = urls.shift();
          if (url) {
            // done jest zbędne, ponieważ w JavaScript undefined jest wartością
            // typu false
            return fetch(url).then(res => res.text()).then(text => ({value:text}));
          }
          return {done: true}; // tak jak tutaj value
        }
      }
     }
  };
}

ważne jest aby nie zwracać {value: promise} tylko promise.then(value => ({value})).

Tego iteratora można użyć w ten sposób:

(async () => {
  var urls = ['https://jcubic.pl', 'https://terminal.jcubic.pl', 'https://jcubic.github.io/git/'];
  for await (const text of requests(urls)) {
    console.log(text.match(/<title>([^<]+)<\/title>/)[1]);
  }
})();

Teraz przykład iteratora, który używa async. To słowo kluczowe musi być dodane do funkcji next, ponieważ to ona jest wywoływana przy każdej iteracji aby zwracać wartość.

function delay(n) {
  return new Promise((resolve) => setTimeout(resolve, n));
}

function delayedNumbers(n) {
  return {
    [Symbol.asyncIterator]: function() {
      var i = 0;
      return {
        next: async function() {
          if (i++ < n) {
             await delay(1000);
             return {value: i};
          }
          return {done: true};
        }
      }
     }
  };
}

(async () => {
 for await (let n of delayedNumbers(5)) {
  console.log(n);
 }
})();

Teraz najlepsze, ponieważ najkrótsze, czyli generatory asynchroniczne:

// funkcja pomocnicza ze stack overflow
function rand(min, max) {
  return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
}

async function* randomNumbers(min, max) {
 while (true) {
  await delay(1000);
  yield rand(min, max);
 }
}

tego generatora możemy użyć w ten sposób:

(async () => {
 for await (let n of randomNumbers(1, 20)) {
  console.log(n);
 }
})();

Powyższy kod będzie w nieskończoność produkował losowe liczby, dopóki nie ubijemy procesu lub strony, na której wywoływany jest ten kod.

Tak jak w przypadku zwykłych generatorów, można także używać operatora yield*, aby „odwijać” inne generatory wewnątrz generatora.

Należy pamiętać że generatory to tylko cukier syntaktyczny nad iteratorami (dokładnie generator to funkcja, która zwraca iterator). Dlatego popatrz na poniższy kod, w którym korzysta się z generatora tak jak z iteratora, ponieważ udostępnia on to samo API.

async function* titles(urls) {
  for (const url of urls) {
   const res = await fetch(url);
   const text = await res.text();
   try {
     yield text.match(/<title>([^<]+)<\/title>/)[1];
   } catch(e) {
     yield null;
   }
  }
}

var urls = ['https://jcubic.pl', 'https://terminal.jcubic.pl', 'https://jcubic.github.io/git/'];
const iter = titles(urls)[Symbol.asyncIterator]();

iter.next().then(x => console.log(x));
  // { value: 'Głównie JavaScript'}
iter.next().then(x => console.log(x));
  // { value: 'jQuery Terminal Emulator Plugin' }
iter.next().then(x => console.log(x));
  // { value: 'GIT Web Terminal' }
iter.next().then(x => console.log(x));
  // { done: true }

Generatory i iteratory asynchroniczne nie są tak straszne jakby się wydawało. W kodzie warto używać generatorów, ale warto także znać wewnętrzną zasadę ich działania, czyli iteratory. Lista przeglądarek, które wspierają for..await..of dostępna jest na stronie kangax.github.io/compat-table. Z chwilą pisania tego artykuły zaimplementowały je Chrome, Firefox oraz Safari.

źródło strony (aby zobaczyć kod na GitHubie, musisz kliknąć przycisk raw)
Komentarze

Hasło, które podasz umożliwi ponowne zalogowanie się i np. usunięcie komentarza, jest dobrowolne. Email jest szyfrowany i używany do wysyłania powiadomień o odpowiedziach do komentarzy oraz do pobierania awatara dzięki usłudze Gravatar.com.