Computer Keyboard - Głównie JavaScript

Głównie JavaScript

by Jakub T. Jankiewicz

Generatory i Iteratory

Wnętrze urządzenia elektronicznego autor Jakub Jankiewicz
Jakub Jankiewicz, żródło Flickr, licencja CC BY-SA

Pętla for..of to nowy rodzaj pętli. Pętla ta działa tak jak zwykła pętla for..in przy czym elementy w zmiennej to nie indeksy jak w przypadku for..in tylko wartości. Razem z tą pętlą wprowadzono do języka nowy protokół czyli iteratory oraz cukier syntaktyczny czyli generatory.

for (const i in [2,3,4,5]) {
  console.log(i);
}

powyższy kod wyświetli liczby od 0 do 3. Natomiast:

for (const i of [2,3,4,5]) {
  console.log(i);
}

Razem z pętlą for..of do języka JavaScript weszło nowe API, które umożliwia napisanie własnego obiektu, który jest iteratorem. To API nazywane protokołem, wygląda tak, że musimy utworzyć nowy obiekt, który będzie miał iterator pod kluczem Symbol.iterator.

Iterator to funkcja, która zwraca obiekt z metodą next, która z kolei zwraca obiekty:

{value: <WARTOŚĆ>, done: boolean}

Wartość done określa czy iteracja się skończyła, natomiast value to wartość, która zostanie przypisana do zmiennej.

Przykład kodu:

function numbers(n) {
  return {
    [Symbol.iterator]: function() {
      var i = 0;
      return {
        next: function() {
          if (i <= n) {
            // wartość done jest opcjonalna ponieważ undefined działa jak false
            return {value: i++};
          }
          return {done: true}; // tak jak tutaj value
        }
      }
     }
  };
}

for (const n of numbers(10)) {
  console.log(n);
}

Powyższy kod wyświetli liczby od 0 do 10. Iteratory to niskopoziomowe API, aby uprościć ich użycie dodano jeszcze generatory. Aby utworzyć generator tworzymy nową funkcje z gwiazdką i używamy słowa kluczowego yield, aby zwracać elementy. Generator będzie się zatrzymywał za operatorem yield i wznawiał swoje działanie za nim. Oto przykład:

function random_range(min, max) {
  return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
}

function* random_numbers(n) {
  while(--n >= 0) {
    yield random_range(0, 100);
  }
}

for (const n of random_numbers(10)) {
  console.log(n);
}

Warto wspomnieć jeszcze o operatorze yield z gwiazdką, czyli yield* służy on do „odpakowywania” innego generatora wewnątrz generatora.

function random_range(min, max) {
  return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
}
function* random_numbers(n, max) {
  while(--n >= 0) {
    yield random_range(0, max);
  }
}

function* parts(n) {
  while (--n >= 3) {
   yield* random_numbers(3, n);
  }
}

for (const n of parts(10)) {
  console.log(n);
}

Funkcja wyświetli 21 losowych liczb (10 - 3) * 3 z coraz mniejszym zakresem.

Wartość zwracana przez generator jest dokładnie taka sama jak nasz pierwszy iterator.

var obj = random_numbers(3);

typeof obj[Symbol.iterator];
// function
var iter = obj[Symbol.iterator]();
iter.next(); // {value: 98, done: false}
iter.next(); // {value: 56, done: false}
iter.next(); // {value: 10, done: false}
iter.next(); // {value: undefined, done: true}

Protokół iteratorów jest zaimplementowane przez wbudowane typy takie jak tablice czy ciągi znaków. Czyli można ich używać z pętlą for..of.

typeof ""[Symbol.iterator]; // "function"
typeof [][Symbol.iterator]; // "function"

Aby zobaczyć wsparcie dla generatorów oraz iteratorów możesz zajrzeć na stronę can I use, zaimplementowane są w większości przeglądarek, oprócz IE oraz Opera Mini.

Jeśli chcesz się pobawić generatorami i iteratorami, tutaj masz demo na codpen.

Ciekawostką może być że generatory są używane, przez narzędzie Babel, do zaimplementowania async/await, o którym pisałem w drugim wpisie o asynchroniczności.

źródło strony (aby zobaczyć kod na GitHubie, musisz kliknąć przycisk raw)
Komentarze

Hasło, które podasz umożliwi ponowne zalogowanie się i np. usunięcie komentarza, jest dobrowolne. Email jest szyfrowany i używany do wysyłania powiadomień o odpowiedziach do komentarzy oraz do pobierania awatara dzięki usłudze Gravatar.com.