Computer Keyboard - Głównie JavaScript

Głównie JavaScript

by Jakub T. Jankiewicz

Generatory i Iteratory wyższego poziomu

Microprocesor by Jakub Jankiewicz
Jakub Jankiewicz, żródło Flickr, licencja CC BY-SA

Ten wpis został zainspirowany filmikiem na YouTube na kanale FunFunFunction. @mpj omawia tylko iterator map, ja poszedłem o krok dalej i opisałem trójce funkcjonalnego programowania w JS czyli map, reduce oraz filter.

 • Iterator map

Implementacja iteratora map, a właściwie generatora, wygląda podobnie jak normalnej funkcji map, przy czym zamiast tworzyć nową tablicę i dodając element, który zwróci funkcja, do nowej tablicy używamy słowa kluczowego yield.

const map = function*(iterable, fn) {
 for (const item of iterable) {
  yield fn(item);
 }
}
 • Iterator filter
const filter = function*(iterable, fn) {
 for (const item of iterable) {
  if (fn(item)) {
   yield item;
  }
 }
}

Poniżej przykład użycia map oraz filter:

// najpierw tworzymy wejściowy iterator range (jak funkcja z Pythona):
function* range(n) {
 let i = 0;
 while(i++ < n) {
  yield i;
 }
}
// funkcje strzałkowe
const even = n => n % 2 == 0;
const square = n => n * 2;
const squares = map(filter(range(10), even), square);
for (const n of squares) {
 console.log(n);
}

Wynikiem będzie

4 8 12 16 20
 • Iterator reduce

Reduce jest trochę bardziej skomplikowany, ponieważ musimy użyć protokołu iteratorów, poniżej funkcja reduce:

const reduce = function*(iterable, fn, init) {
 const iterator = iterable[Symbol.iterator]();
 let acc = arguments.length == 3 ? init : iterator.next().value;
 while (true) {
  const value = iterator.next();
  if (value.done) {
   break;
  }
  acc = fn(acc, value.value);
  // we yield intermediate values but real reduce should not be generators
  // and it should just return acc at the end
  yield acc;
 }
}

Tak naprawdę reduce to nie powinien być generator tylko funkcja zwracająca pojedynczą wartość acc na końcu albo generator z jednym yield też na końcu, za pętlą while. Ale dla testów napisana została jako generator aby można było obserwować wyniki poszczególnych iteracji:

Poniżej przykład użycia generatora reduce, który tworzy silnie od 1 do 10.

const inc = n => n+1;
const mul = (a,b) => a*b;
for (const factorial of reduce(map(range(10), inc), mul, 1)) {
 console.log(factorial);
}

Tutaj link do demka na CodePen z powyższymi przykładami.

Co ciekawe ponieważ tablice także są iteratorami (implementują protokół iteratorów, więcej informacji na stronie Generatory i Iteratory) można ich używać z powyższymi funkcjami.

for (var i of map([1,2,3,4], (x) => x*2)) {
  console.log(i);
}
// aby uzyskać tablice z iteratora można użyć operatora spread albo Array.from
[...map(range(10), square)];

Tak samo jak w przypadku zwykłych iteratorów, możemy napisać iteratory map, reduce oraz filter dla iteratorów asynchronicznych.

 • Asynchroniczny iterator map:
const map = async function*(iterator, fn) {
 for await (const item of iterator) {
  yield fn(item);
 }
}
 • Asynchroniczny iterator filter:
const filter = async function*(iterator, fn) {
 for await (const item of iterator) {
  if (fn(item)) {
   yield item;
  }
 }
}
 • Asynchroniczna funkcja reduce

Tym razem poprawna funkcja reduce

const reduce = async function(iterable, fn, init) {
  // aby funkcja była uniwersjalna można sprawdzać oba symbole
  const iterator = iterable[Symbol.asyncIterator]();
  let acc = arguments.length == 3 ? init : iterator.next().value;
  while (true) {
    const value = await iterator.next();
    if (value.done) {
      break;
    }
    acc = fn(acc, value.value);
  }
  return acc;
}

Przykład użycia

async function* requests(urls) {
  for (const url of urls) {
    yield fetch(url);
  }
}
function terminals(urls) {
  var reqs = requests(urls);
  var texts = map(reqs, res => res.text());
  var titles = map(texts, text => text.match(/<title>([^<]+)<\/title>/)[1]);
  return filter(titles, title => title.match(/terminal/i));
}
function concat_first(acc, title) {
  return (acc ? acc + ' ' : '') + title.split(' ')[0];
}
(async () => {
  var urls = [
    'https://jcubic.pl',
    'https://terminal.jcubic.pl',
    'https://jcubic.github.io/git/'
  ];
  for await (const title of terminals(urls)) {
    console.log(title);
  }
  console.log(await reduce(terminals(urls), concat_first, ''));
})();

Aby można było skorzystać z iteratora dwa razy, zapisano nasze transformacje wewnątrz funkcji terminals.

Na koniec demko do części asynchronicznej, tym razem na jsBin ponieważ parser JavaScript, który jest na CodePen, nie lubi asynchronicznych generatorów :(

Ostatnio na JavaScript Weekly (newsletterze dotyczącym języka JavaScript, który polecam), pojawił się link do biblioteki axax, która udostępnia m.i. funkcja omawiane w tym wpisie, które działają dla obu typów iteratorów.

źródło strony (aby zobaczyć kod na GitHubie, musisz kliknąć przycisk raw)
Komentarze

Hasło, które podasz umożliwi ponowne zalogowanie się i np. usunięcie komentarza, jest dobrowolne. Email jest szyfrowany i używany do wysyłania powiadomień o odpowiedziach do komentarzy oraz do pobierania awatara dzięki usłudze Gravatar.com.