Computer Keyboard - Głównie JavaScript

Głównie JavaScript

by Jakub T. Jankiewicz

O czym pamiętać tworząc bibliotekę Open Source w JavaScript

Logos for JavaScript tools

Jeśli masz zamiar napisać swoją własną bibliotekę Open Source w JavaScript, jest kilka rzeczy, o których warto pamiętać.

System Kontroli Wersji

Istnieje wiele systemów kontroli wersji, ale dzisiaj wszyscy chyba używają tylko gita. Jest to program napisany przez Linusa Torvaldsa, tego od Linuxa. Napisany został z myślą o zarządzaniu jądrem Linuxa, który jest bardzo złożonym projektem. Więc od samego początku był sprawdzany w boju. Jest to system rozproszony tzn. że każdy użytkownik posiada pełną kopie repozytorium (starszy svn miał jeden centralny serwer) więc można go mieć umieszczonego na wielu serwerach. Dodatkową fajną opcją jest to że można na nim pracować lokalnie tzn. nie wgrywać swoich zmian na serwer.

Git posiada aplikacje wiersza poleceń, ja korzystam tylko z niej, ale istnieją także wtyczki do popularnych narzędzi programistycznych IDE oraz narzędzia GUI.

Jeśli chodzi o komendy to najczęstsze to:

 • git clone - tworzy kopie lokalną repozytorium,
 • git commit - dodaje zmiany,
 • git push - wrzuca commity na serwer,
 • git pull - zaciąga zmiany z serwera,
 • git status - wyświetla status,
 • git diff - wyświetla nie zakomitowane zmiany.

Jeśli chcesz się zapoznać z systemem kontroli wersji Git polecam oficjalną książkę na jego temat.

Do utrzymywania repozytorium Gita, można korzystać z takich serwisów jak:

Fajną funkcją GitHuba jest wspominanie issues-ów za pomocą commitów (a dokładnie za pomocą teksu wiadomości).

Przy zgłaszaniu bugów, nie musisz czekać na użytkowników, ale sam je dodawać. Co jest szczególnie ważne jest przy skomplikowanych projektach. Ale nawet dla małych, może być pomocne w śledzeniu błędów i nowych funkcji. Warto jest nie zamykać też issues-ów, do puki nie wyda się nowej wersji, aby użytkownicy widzieli dany błąd i nie zgłaszali go jeszcze raz mimo, że poprawka jest już w repozytorium.

Jeśli chodzi o gita to ja osobiście korzystam z takiego flow, mam dwa branch-e master (jest od samego początku) oraz devel. Poprawki i nowe funkcje idą do branch-a devel, jak uzbiera się klika błędów, albo funkcji (jeśli chodzi o błędy to do wersji może wejść też jeden), to merge-uje do mastera, czyli wywołuje:

git checkout master
git merge devel --no-ff -m "Merge with devel"
git push

--no-ff określa, aby zawsze był tworzony nowy commit, ponieważ git czasami wykonuje tzw. fast forward.

Następnie podbijam wersje, jeśli są same bugi to wersja 1.1.0 zamienia się na 1.1.1. Natomiast jeśli wchodzą nowe funkcje to wersja to 1.2.0. Jeśli są zmiany, które zmieniają API to nową wersją będzie 2.0.0. Jest to konwencja BRAKING.FEATURE.BUG.

Licencja Open Source

Licencja jest bardzo ważna, określa kto i jak może korzystać z tworzonej biblioteki. Osobiście korzystam z Licencji MIT, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby wybrać inną. Listę różnych licencji możesz znaleźć na stronie opensource.org. Fajną funkcją GitHuba jest dodawanie licencji z listy, można to zrobić przy tworzeniu repozytorium albo dodając nowy plik. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby dodać ją normalnie za pomocą git commit. Przy dodawaniu poprzez stronę internetową, możemy też od razu zobaczyć, na co dana licencja pozwala.

Plik README

Plik README określa pierwszą stronę, którą zobaczy osoba oglądająca daną bibliotekę. Ważne jest aby plik zawierał opis biblioteki, jak jej używać oraz licencje. Można też dodać listę osób które pomogły przy jest pisaniu (dodawały swoje poprawki poprzez pull request-y), ale to dopiero jak twoja biblioteka będzie na tyle popularna, aby użytkownicy chcieli ją poprawiać.

Do pliku możesz dodać rozszerzenie md, dzięki temu, będziesz w nim mógł zapisywać formatowanie zgodnie z językiem Markdown. GitHub ma dodatkowe funkcje dodane do języka jak np. dodawanie URLi dla użytkowników czy issues-ów oraz bardzo fajne podświetlanie składni.

Plik CHANGELOG

Plik CHANGELOG to zapis zmian w każdej nowej wersji. Warto dla każdej nowej wersji tworzyć taga w git-cie, oraz dodawać tzw. release note, wraz z poprawkami i funkcjami, które weszły do tej wersji. (zazwyczaj kopiowane z pliku CHANGELOG). Tak jak w przypadku README możesz dodać rozszerzenie md.

Warto na samej górze mieć wersje Next, która jest uaktualniana przy każdej zmianie kodu. Przykładowy plik może wyglądać tak:

## Next
### Bug fixes
* fix error in serialization [#1](https://github.com/<USER>/<REPO>/issues/1)

## 0.1.0
* First version

Managery Pakietów

Jeśli chcesz aby twoja biblioteka była używana, warto dodać ją do NPM-a, czyli managera pakietów node. NPM to tak naprawdę dwa różne elementy, repozytorium pakietów oraz manager do zarządzania zależnościami pod postacią komendy wiersz poleceń. Tą komendę można zastąpić nowszym programem, bardzo polecanym managerem Yarn, utworzonym przez Facebooka.

NPM i Yarn to nie tylko publikowanie nowych projektów, ale także możliwość skorzystania z ogromnej liczby pakietów więc twoja biblioteka nie musi wszystkich funkcji pisać od zera.

Jeśli chodzi o managera NPM to aby z niego skorzystać (jeszcze nie miałem okazji korzystać z yarn) należy z wiersza poleceń wykonać (oczywiście po instalacji NPM-a).

npm init

Następnie należy odpowiedzieć na parę pytań. Musze dodać, że najpierw warto utworzyć repozytorium gita, w przeciwnym razie, będzie trzeba ręcznie wpisywać adres repozytorium do pliku package.json (jest to plik w którym jest cała konfiguracja pakietu).

Jeśli chcesz dodać jakąś nową zależność (nowy pakiet, o którym gdzieś przeczytałeś), należy wykonać polecenie npm install {PAKIET} z opcją --save lub --save-dev, które określają, czy dany pakiet ma być tylko dla programistów, czy dla wszystkich użytkowników. Jeśli ktoś pobierze bibliotekę za pomocą gita, będzie musiał wykonać npm install (chyba że dodacie katalog node_modules do repo, ale nie polecam), który zainstaluje wszystkie dodane wcześniej zależności (łącznie z tymi z --save-dev). W przypadku, gdy ktoś zainstaluje bibliotekę za pomocą NPM-a albo yarn, wszystkie zależności będą zainstalowane przez manager pakietów ale tylko te z --save.

Aby opublikować pakiet należy się zarejestrować na stronie npmjs.org następnie z wiersza poleceń wywołać:

npm login

Po weryfikacji zostanie utworzony plik .npmrc, w katalogu głównym użytkownika, który będzie służył do uwierzytelniania przy wykonywaniu polecenia npm publish.

Jeśli wybierzesz już nazwę biblioteki, ale jest ona zajęta, to możesz utworzyć użyć zasięgu (ang. scope), którym może być organizacja, ta opcja jest płatna, ale może nim być też nazwa użytkownika. Możesz ręcznie edytować plik package.json aby dodać @użytkownik/<nazwa> albo przy inicjalizacji wykonać:

npm init --scope=użytkownik

aby opublikować taki pakiet należy użyć polecenia:

npm publish --access=public

inaczej npm zwróci błąd, że nie masz prawa tworzenia prywatnego repozytorium.

Istnieje także inny system pakietów o nazwie Bower, który w odróżnieniu od NPM, który był pierwotnie przeznaczony dla node.js, przeznaczony jest dla przeglądarek. Tworząc pakiet warto także dodać go do bowera. Chociaż bower chyba jest już nie aktualny ponieważ instalacja wyświetla komunikat o przedawnieniu (ang. deprecated warning).

Aby dodać pakiet do bowera, nie trzeba się nigdzie logować wystarczy, że masz zainstalowanego bowera. Rejestracja projektu polega na wywołaniu:

bower register <name> <url>

Gdzie url to ścieżka do repozytorium gita. Aby zainstalować bowera można skorzystać z npm.

npm install -g bower

opcja -g oznacza że pakiet będzie zainstalowany globalnie. Żeby bibliotekę można było zainstalować za pomocą bowera, potrzebny jest jeszcze plik bower.json, można go utworzyć ręczenie, albo za pomocą polecenia:

bower init

Musisz też pamiętać, że podając projekt w npm, publikujesz także twój adres email (możesz spróbować usunąć adres z pola author w pliku package.json, ale nie wiem czy to działa). Tak samo jest z GitHubem, przy ustawieniach domyślnych, chociaż jest możliwość ukrycia tego adresu.

Plik .gitignore

Jest to plik, który wskazuje co ma być ignorowane przez gita, ale też przez npm. Należy dodać do niego katalog managera pakietów, czyli node_modules oraz bower_components, pliki tymczasowe czy pliki z twojego IDE, które nie powinny się znaleźć w repo. O ile ignorowanie przez gita nie jest takie ważne, będzie tylko wyświetlany komunikat, że są nie dodane pliku, gdy wykonamy polecenie git status, ale dla npm, już jest to bardzo ważne, ponieważ npm dodaje wszystkie pliki z danego katalogu a nie tylko te, które są w git-cie.

Plik .gitignore i jego odpowiednik .npmignore (używany jeśli nie chcesz aby np. pliku źródłowe, czy pliki służące do budowania projektu, wylądowały w npm). powinien zwierać listę plików albo globów, czyli wzorców plików.

Lint

Lintowanie to proces sprawdzania kodu lub pliku JSON-a według odpowiednich reguł. Tak na prawdę jest on uniwersalny, a wywodzi się z pierwotnego Unixa i języka C, gdzie był procesem, który zawsze wywoływany był przed kompilacją). Dzisiaj proces ten oznacza statyczną analizę kodu.

Jeśli chodzi o mnie, to do analizy statycznej JavaScript używam narzędzia ESLint, który jest bardzo rozbudowany i masę opcji, które można włączać i wyłączać. Przed ESLint popularnymi narzędziami były JSHint oraz pierwszy linter, czyli JSLint, napisany przez Douglasa Crockforda, tego od formatu JSON. Nie polecam tego ostatniego, ma zaszyte w kodzie reguły, których używał autor, który wspomniał w jednej z prelekcji, że JSLint urazi twoje uczucia.

Aby zainstalować ESLint wystarczy z wiersza poleceń wykonać:

npm install --save-dev eslint

Następnie trzeba go skonfigurować, najprościej jest dodać reguły w pliku package.json, można także skorzystać z wizarda za pomocą polecenia:

eslint --init

Dobrze jest przejrzeć wszystkie opcje narzędzia ESLint i włączyć te, które chcemy. Nie będziesz raczej musiał ich sprawdzać przy następnych projekcie i tylko skopiujesz je do nowego, tylko ewentualnie wyłączysz jakąś opcje, która nie jest potrzebna.

Testy jednostkowe

Testy biblioteki są bardzo ważne, dzięki nim masz większą pewność, że biblioteka działa poprawnie. Ważne jest także przy dodawaniu nowych funkcji i naprawianiu błędów. Możesz wtedy mieć większą pewność, że nowe zmiany nie popsuły tego co już zostało przetestowane. Przy poprawianiu błędów warto najpierw napisać test, który się nie powiedzie i dopiero potem zająć się naprawianiem błędu. Jest to tzw. TDD (ang. Test Driven Development), który uważam dobrze się sprawdza szczególnie przy naprawianiu błędów.

Do testów potrzebna jest biblioteka/framework do testów. Ja korzystam z Jasmine a ostatnio z Jest od Facebooka (jest to skrót od jester - błazen, trochę niefortunna nazwa jeśli chodzi o język polski).

By zainstalować Jest należy wykonać:

npm install --save-dev jest

Pisanie testów jest bardzo proste. Można utworzyć katalog spec i w nim utworzyć nowy plik (może być ich także więcej niż jeden) on nazwie nazwa.spec.js. Jeśli twoja biblioteka korzysta z UMD (opisanego dalej w artykule) to kod może wyglądać tak:

import {foo, bar} from '../src/main';

describe('foo', function() {
  it('should return string "foo"', function() {
    expect(foo()).toEqual('foo');
  });
  it('should return string with appended "foo"', function() {
    expect(foo('lorem')).toEqual('lorem foo');
    expect(foo('ipsum')).toEqual('ipsum foo');
  });
});
describe('bar', function() {
  it('should return array with "bar"', function() {
    expect(bar()).toEqual(['bar']);
  });
  it('should return array with two elements: argument and "bar"', function() {
    expect(bar('lorem')).toEqual(['lorem', 'bar']);
    expect(bar('ipsum')).toEqual(['ipsum', 'bar']);
  });
});

Pełną dokumentacje na temat dostępnych funkcji w bibliotece Jest można znaleźć na stronie projektu. Ciekawe jest, że w dokumentacji nie ma uwzględnionej funkcji it tylko test ale powyższy kod działa. it jest to funkcja z Jasmine, pewnie chcieli być bardziej kompatybilni.

Aby uruchomić test wystarczy wykonać:

./node_module/.bin/jest

można też dodać w package.json:

{
  // ...
  "scripts": {
   "test": "jest"
  }
  // ...
}

a następnie wystarczy wykonać:

npm test

Testy pokrycia

Code coverage jest to test, który wskazuje ile kodu jest przetestowane. Polega ona na tym, że sprawdzane jest czy dana linijka albo odgałęzienie (ang. branch) było uruchomione w trakcie testów.

Aby włączyć testy pokrycia za pomocą biblioteki Jest wystarczy dodać plik jest.config.json przedstawiony poniżej:

module.exports = {
  collectCoverage: true
};

Fajną cechą Jest jest to, że informacje o pokryciu testami wykonywane są w samym Jest. W przypadku Jasmine trzeba odpalać testy dwa razy, jeśli chcesz mieć więcej informacji o wykonywanych testach. Raz przez jasmine i raz przez istanbul.

System budowania plików

Istnieje kilka narzędzi, które można użyć w celu budowania projektu. Są nimi np. grunt czy gulp. Budowanie, w przypadku projektu w JavaScript, to np. łączenie plików i minifikacja w celu utworzenia jednego wynikowego pliku, uruchamianie testów, analiza statyczna kodu czy konwertowanie kodu źródłowego (ang. transpiling).

Ja osobiście nie korzystam z tych narzędzi i do swoich projektów Open Source używam programu make. Jest to bardzo proste narzędzie znane chyba każdemu kto korzysta z jakiegoś Unixa, ale dostępne jest także pod Windowsa. Program make opiera się na plikach Makefile, które są składnią podobne do CSS tzn. są reguły i operacje w ramach tych reguł. Regułą może być reguła fikcyjna tzw. PHONY, która zawsze jest wykonywana. Albo reguła, która zależy od jakiegoś innego pliku, która jest wykonywana, gdy ten plik się zmieni. Operacje to zwykłe komendy wiersza poleceń. Jeśli któraś z komend się nie powiedzie (zwróci kod błędu) to wtedy nie powiedzie się też komenda make. Ważna cechą make są znaki tabulacji, które określają przynależność komend od reguł. make opiera się na czasie modyfikacji plików.

Jeśli masz jednak więcej niż jeden plik, których używasz jak moduły lepszym rozwiązaniem będzie np. Rollup. Jest też Webpack ale raczej stosuje się go do aplikacji SPA, a nie do bibliotek.

Jeśli chcesz użyć Rollup w procesie budowania projektu, powinieneś go zainstalować lokalnie bez opcji -g.

npm install --save-dev rollup

I używać tako ./node_modules/.bin/rollup.

Pisząc aplikacje warto korzystać z ES6, czyli nowej wersji JavaScript (chociaż są już nowsze) nawet jeśli przeglądarka IE go nie obsługuje. Jeśli chcecie, aby wasza biblioteka działała w IE możecie skorzystać z narzędzia Babel, które skonwertuje kod twojej biblioteki do ES5.

Aby zainstalować narzędzie Babel należy wykonać:

npm install --save-dev babel babel-preset-env

Potem utworzyć plik .babelrc w katalogu głównym, który wygląda tak:

{
 "presets": ["env"]
}

Warto także zatroszczyć się o to tworzenie plików README oraz package.json z odpowiednią wersją, aby nie trzeba było zmieniać wersji ręcznie. W ostatnim projekcie utworzyłem sobie katalog templates (wcześniej miałem pliki z rozszerzeniem .in od input), w którym zapisałem pliki:

 • README.md
 • Makefile
 • package.json

w pliku template/Makefile mam coś takiego:

.PHONY: publish test lint

VERSION={{VERSION}}

GIT=git
SED=sed
RM=rm
TEST=test
ESLINT=./node_modules/.bin/eslint
JEST=./node_modules/.bin/jest
UGLIFY=./node_modules/.bin/uglifyjs
BABEL=./node_modules/.bin/babel

ALL: Makefile .$(VERSION) dist/nazwa.js dist/nazwa.min.js README.md pacakge.json

dist/nazwa.js: src/nazwa.js .$(VERSION)
  $(GIT) branch | grep '* devel' > /dev/null && $(SED) -e "s/{{VER}}/DEV/g" -e \
  "s/{{DATE}}/$(DATE)/g" src/nazwa.js > dist/nazwa.tmp.js || $(SED) -e "s/{{VER}}/$(VERSION)/g" \
  -e "s/{{DATE}}/$(DATE)/g" src/nazwa.js > dist/nazwa.tmp.js
  $(BABEL) dist/nazwa.tmp.js > dist/nazwa.js
  $(RM) dist/nazwa.tmp.js

dist/lips.min.js: dist/nazwa.js
  $(UGLIFY) -o dist/nazwa.min.js --comments --mangle -- dist/nazwa.js

Makefile: templates/Makefile
  $(SED) -e "s/{{VER""SION}}/"$(VERSION)"/" templates/Makefile > Makefile

README.md: templates/README.md .$(VERSION)
  $(GIT) branch | grep '* devel' > /dev/null && $(SED) -e "s/{{VER}}/DEV/g" -e \
  "s/{{BRANCH}}/$(BRANCH)/g" < templates/README.md > README.md || $(SED) -e \
  "s/{{VER}}/$(VERSION)/g" -e "s/{{BRANCH}}/$(BRANCH)/g" < templates/README.md > README.md

package.json: templates/package.json .$(VERSION)
  $(SED) -e "s/{{VER}}/"$(VERSION)"/" templates/package.json > package.json

.$(VERSION): Makefile
  # przy zmianie pliku Makefile uaktualnią się wszystkie reguły, które zależą od pliku VERSION
  touch .$(VERSION)

test:
  $(JEST)

publish:
  npm publish --access=public

lint:
  $(ESLINT) src/nazwa.js

Plik .$(VERSION) jest potrzebny. W przeciwnym razie, przy zmianie wersji, nie zbuduje się projekt.

Pliki README.md oraz package.json powinny mięć wpisane ciągi znaków {{VER}}, w każdym miejscu, gdzie powinna pojawić się wersja. Natomiast plik src/nazwa.js, może mieć dodatkowo {{DATE}}.

Aby zbudować projekt wystarczy wywołać:

make

Przy pierwszym uruchomieniu będziesz musiał skopiować plik Makefile z katalogu template do katalogu głównego i wpisać ręcznie number pierwszej wersji, ale już po każdej zmianie pliku Makefile z katalogu template, plik uaktualni się automatycznie.

Ważne jest, aby przy każdej instalacji za pomocą npm, uaktualniać plik template/package.json inaczej nasze pakiety zostaną usunięte przy zmianie wersji. Wystarczy wykonać

cp package.json template/package.json

i wstawić `` w miejsce wersji.

Jeśli chcesz przeczytać więcej o programie make szczególnie z JavaScript możesz przeczytać artykuł „The Lost Art of the Makefile”.

Korzystam także z prostego skryptu do wyświetlania aktualnej i podbijania wersji, można go też użyć do utworzenie pierwszej wersji, aby nie trzeba było ręczenie kopiować pliku Makefile.

#!/bin/bash

# Display current version or update version if used with version as argument

VERSION=`grep VERSION= Makefile | sed -e 's/VERSION=\(.*\)/\1/'`
if [ -z "$1" ]; then
  echo $VERSION
elif [ "$1" != "$VERSION" ]; then
  sed -e "s//"$1"/" templates/Makefile > Makefile
fi

Po zmianie wersji zawsze należy przebudować projekt wiec, zazwyczaj wykonuje (już po złączeniu zmian z branch-em devel).

version # wyświetla aktualną wersje
version 0.2.0
make
git commit -am "version 0.2.0"
git push
git tag 0.2.0
git push --tags
make publish

Można by to uprościć i dać cześć tych poleceń do skryptu version, ale wolę robić to ręczenie. Na wszelki wypadek, jakbym musiał jeszcze dodawać jakieś zmiany do mastera.

Jedna rzecz na którą trzeba uważać przy takiej konfiguracji to konflikty jeśli nad projektem pracuje więcej niż jedna osoba (o czym się niedawno przekonałem) przy każdym commit-cie zmienia się Data. Jeśli ktoś tworzy Pull Request-a, a ty w tym czasie budowałeś projekt, to osoba która tworzyła PR będzie miała konflikt.

Aby tego uniknąć można wcale nie budować projektu pracując na branch-u devel i tylko wykonywać testy oraz lintowanie.

Wersja i notka o autorze w każdym pliku źródłowym

Jeśli masz jeden plik, to może on wyglądać tak:

/**@license
 * My New Library - version 
 *
 * Copyright (c) 2018 Imię Nazwisko <adres strony>
 * Released under the LICENCJA license
 *
 * build: 
 */
"use strict";

"use strict" jest ważne, jeśli będziesz korzystać z narzędzia babel, inaczej twoja notka o autorze zostanie umieszczona trochę niżej w kodzie, a nie na samej górze. (znalezione na GitHubie w komentarzu, ale Z niewiadomych przyczyn, jak dodałem łączenie plików za pomocą Rollup-a, to przestało to działać) @license jest także ważne, inaczej twoja notka zostanie usunięta przez UglifyJS.

Jeśli masz więcej niż jeden plik, korzystasz z modułów i Rollup, to możesz dodać zwykły komentarz np.:

/*
 * Part of My New Library
 *
 * Copyright (c) 2018 Imię Nazwisko <adres strony>
 * Released under the LICENCJA license
 *
 */

a ten z @license wstawić do osobnego pliku o łączyć razem w wynikowy plik. Mój plik Makefile (a właściwie jego część) dla takiej konfiguracji wyglądałby tak:

# dodatkowe zmienne
CAT=cat
ROLLUP=./node_modules/.bin/rollup
PERL=/usr/bin/env perl

dist/lib.js: src/main.js .$(VERSION)
  # nazwa --name to jest przestrzeń nazw, które będzie użyta w przeglądarce
	$(ROLLUP) src/main.js -f umd --name 'lib' --o dist/bundle.js
	$(BABEL) dist/bundle.js > dist/babel.js
  # usunięcie komentarzy z każdego z plików
	$(PERL) -p0i -e 's#/\*.*?\*/##sg' dist/babel.js
	$(CAT) src/banner.js dist/babel.js | $(SED) -e '/^\s*$$/d' > dist/lib.js
  # dodanie wersji DEV albo tej z Makefile
	$(GIT) branch | grep '* devel' > /dev/null && $(SED) -i -e "s//DEV/g" -e \
	"s//$(DATE)/g" dist/lib.js || $(SED) -i -e \
	"s//$(VERSION)/g" -e "s//$(DATE)/g" dist/lib.js
  # usunięcie plików pośrednich
	$(RM) dist/bundle.js dist/babel.js

UMD

UMD to skrót od angielskiego Universal Module Definition. Jest to sposób zapisu kodu, który będzie działał w przeglądarce jak i w node.js, ale także poprzez bibliotekę requirejs.

Kod może wyglądać tak:

(function(root, factory) {
  if (typeof define === 'function' && define.amd) {
    // AMD. Register as an anonymous module.
    define([], function() {
      return (root.nazwa = factory());
    });
  } else if (typeof module === 'object' && module.exports) {
    // Node/CommonJS
    module.exports = factory();
  } else {
    root.nazwa = factory();
  }
})(typeof self !== 'undefined' ? self : this, function(undefined) {

  /* twój kod */

  return {
    version: '{{VER}}',
    /* inne metody API */
  };
});

Jeśli korzystasz z Rollup, to możesz go wygenerować automatycznie za pomocą opcji -f umd.

Ciągła integracja

Ciągła integracja z angielskiego Continuous integration, jest systemem, który po każdej zmianie w repozytorium (ang. commit) odpali nasz proces budowania projektu (zwłaszcza testy) i powiadomi nas gdy coś się nie powiedzie. W pracy korzystam z Systemu Jenkins, natomiast przy projektach Open Source korzystam z usługi o nazwie TravisCI, która dostępna jest za darmo dla projektów Open Source.

Aby się zarejestrować wystarczy konto na GitHubie (logowanie jest przez Githuba). Następnie należy włączyć projekt. TravisCI włączy odpowiednie funkcje dla naszego projektu na GitHubie, aby się wywoływał przy każdej zmianie. (jest to realizowana za pomocą funkcji GitHub Hooks).

Po dodaniu projektu wystarczy utworzyć plik .travis.yml i dodać np. coś takiego:

language: node_js
node_js:
 - "node"
install:
 - npm install
script:
 - make lint
 - make test
after_script:
 - make coveralls

Ostatnia linijka to publikowanie w usłudze Coveralls, która umożliwia śledzenie zmian testów pokrycia. Tak jak Travis dostępna jest za darmo dla projektów Open Source. Rejestracja i konfiguracja, także wygląda podobnie jak w przypadku Tavisa. Logujemy się przez Githuba i dodajemy nasz projekt.

Wpis w pliku Makefile dla make coveralls wygląda tak

COVERALLS=./node_modules/.bin/coveralls

coveralls:
  cat ./coverage/lcov.info | $(COVERALLS)

Można też dodać coveralls to sekcji .PHONY:. Plik coverage/lcov.info jest generowany przez jest.

Aby skorzystać z polecenia coveralls, należy zainstalować odpowiedni moduł z npm:

npm install coveralls --save-dev

Ważna rzecz, coveralls nie działa lokalnie i trzeba go odpalać z Travisa. Nie wiem czy to błąd czy feature.

Więcej informacji we wpisie Jak dodać usługę Coveralls do projektu Open Source?

Strona internetowa

Ostatnią rzeczą jest strona internetowa projektu. Jeśli nie masz własnej domeny, możesz skorzystać z GitHub pages. Jest to usługa, która udostępnia hosting plików statycznych. Można wgrywać pliki html, css i js, ale także stronę napisaną w Jekyll. Moja strona korzysta z Jekyll-a, chociaż nie korzysta z Github pages.

Informacje o tym jak skorzystać z Jekyll-a możesz przeczytać, w języku angielskim, na tej stronie.

Aby utworzyć stronę, musisz utworzyć nowe repozytorium użytkownik.github.io (użytkownik musi być taki sam jak twoja nazwa użytkownika), która wygeneruje nową domenę o takiej samej nazwie, możesz dodać tam swoją stronę główną np. z listą swoich projektów i linkami do innych portali takich jak np. twitter czy codepen.

Następnie dla danego projektu musisz utworzyć branch o nazwie gh-pages, w którym powinien znajdować się plik index.html oraz inne statyczne pliki tak ja w przypadku repozytorium. Aby nie trzeba było uaktualniać tego branch-a za każdym razem jak udostępniasz nową wersją, a gdy chcesz zrobić demko biblioteki, to możesz zasysać pliki z rawgit (aby uzyskać link, można pobrać wersje raw pliku z GitHuba, a następnie zmienić domenę na rawgit.com), pobranie pliku bezpośrednio z GitHuba nie działa ponieważ ustawia on zły Content-Type dla plików. Można też pobrać pliki z unpkg.com, który pobiera dane z NPM-a. Możesz też dodać te linki do README.

Odznaki w README

Odznaki to bardzo fajny dodatek. Dla potencjalnego użytkownika, mogą one wskazywać, że projekt jest wartościowy i warto go wypróbować. Jeśli będziesz już publikował wersje do npm-a, budował za pomocą Travisa i używał Coveralls, to możesz już zamieścić 3 odznaki.


[![npm](https://img.shields.io/badge/npm-{{VER}}-blue.svg)](https://www.npmjs.com/package/open-source-library)
[![travis](https://travis-ci.org/jcubic/open-source-library.svg?branch={{BRANCH}})](https://travis-ci.org/jcubic/open-source-library)
[![Coverage Status](https://coveralls.io/repos/github/jcubic/open-source-library/badge.svg?branch={{BRANCH}})](https://coveralls.io/github/jcubic/open-source-library?branch={{BRANCH}})

Wyglądają one tak:

npm travis Coverage Status

Domyślenie GitHub cache-uje obrazki, więc jeśli chcesz, aby odznaka do testów pokrycia jak i do budowania pakietu była uaktualniana po zmianie, możesz do odznaki Travisa dodać hash commit-u a do Coveralls sumę kontrolną pliku testów (możesz też połączyć wszystkie pliku razem i z nich utworzyć sumę jeśli masz więcej niż jeden plik).

Jeśli jesteś zainteresowany taką metodą budowania projektu, przygotowałem repozytorium na GitHubie z ustawionym Travisem, Coveralls oraz GitHub pages wraz z pakietem na npm o nazwie open-source-library, razem z wszystkimi omówionymi elementami. Pakiet NPM możesz znaleźć tutaj.

źródło strony (aby zobaczyć kod na GitHubie, musisz kliknąć przycisk raw)
Komentarze

Hasło, które podasz umożliwi ponowne zalogowanie się i np. usunięcie komentarza, jest dobrowolne. Email jest szyfrowany i używany do wysyłania powiadomień o odpowiedziach do komentarzy oraz do pobierania awatara dzięki usłudze Gravatar.com.