Computer Keyboard - Głównie JavaScript

Głównie JavaScript

by Jakub T. Jankiewicz

Jak dodać usługę Coveralls do projektu Open Source?

Grafika z Logotypem coveralls oraz etykietami GitLab or BitBucket

Ten wpis został zainspirowany przez Piotra Kowalskiego czyli @piecioshka i jego projekt na GitHubie czyli simple-data-table. W listopadzie zeszłego roku dodał Coveralls, ale pojawiło się tylko coverage: unknown. Pisałem o tym już, w zeszłym roku, we wpisie O czym pamiętać tworząc bibliotekę Open Source w JavaScript, ale postanowiłem odświeżyć te informacje i podać więcej szczegółów. Jeśli jesteś zainteresowany jak dodać licznik pokrycia kodu testami oraz ciągłą integrację, do swojego projektu Open Source (o Otwartym Kodzie Źródłowym), czytaj dalej.

Co to jest Code Coverage?

Po polsku to pokrycie kodu źródłowego testami. Działa to tak, że program, który testuje nasz kod, uruchamia testy jednostkowe (lub integracyjne, które można odpalić z poziomy np. node.js) i jeśli dany test uruchamiając kod, odwiedzi daną linijkę kodu, to znaczy, że jest ona pokryta testami. I tak cały kod. Licząc procentowo ile linii było pokrytych, do liczby wszystkich linii kodu (pomijając komentarze) otrzymujemy pojedynczą liczbę, czyli procent pokrycia kodu testami.

Istnieje także pokrycie odgałęzień (ang. branch coverage), które działa bardziej dokładnie, np. sprawdza czy wszystkie warunki && i || się wywołują.

Najpopularniejszą biblioteką, która sprawdza test coverage jest biblioteka Istanbul. Działa prawdopodobnie tak, że dodawany jest specjalny dodatkowy kod, do testowanego kodu źródłowego, dzięki temu wiadomo czy linia się wywołała czy.

Do pisania testów jednostkowych w JavaScript, najlepiej użyć narzędzia jest od Facebooka, jego fajną funkcją jest to, że code coverage, można uzyskać (dzięki Istanbul) w jednym przebiegu testów, jednocześnie ze statystykami poszczególnych testów.

Co to jest Travis?

TravisCI jest to usługa ciągłej integracji (ang. Continuous integration) dostępna pod adresem travis-ci.org (jest też druga wersja w domenie .com). W skrócie można powiedzieć, że jest to taki bot dla GitHuba, który wykonuje nasz kod (który jest w repozytorium) przy każdej zmianie na każdej gałęzi (ang. each commit per branch). Działa to tak, że logujemy się do Travisa za pomocą naszego konta na GutHubie dajemy mu prawo modyfikacji repozytoriów i przy dodawaniu repo za pomocą interfejsu Travisa, doda on WebHooka, wskazując na siebie. Co to jest WebHook? Jest to coś jak zdarzenie w przeglądarce tylko zamiast onClick jest onCommit, a zamiast funkcji, która się odpala jest url, do którego zostanie wysłane zapytanie HTTP.

Co dalej robi Travis? Przy każdym odpalenie WebHooka, Travis stawia wirtualne środowisko (można wybrać system operacyjny, ja używam Linuxa i odpalam testy tylko raz) instaluje potrzebne narzędzia (dla projektów JavaScript jest to Node.js i npm) pobiera nasze repo (za pomocą git clone) i czyta plik .travis.yaml

Poniżej przykład takiego pliku z mojego projektu:

language: node_js
node_js:
 - 10.12.0
install:
 - npm install
script:
 - make
 - make lint
 - make tscheck || travis_terminate 1
 - make skipped_tests || travis_terminate 1
 - make test || travis_terminate 1
after_script:
 - make coveralls

W powyższym przykładzie mamy npm install, który doda wszystkie potrzebne zależności i po kolei nasze polecenia. Domyślnie Travis nie zatrzymuje działania kolejki poleceń, gdy któreś się nie powiedzie (zwróci kod różny od 0), dlatego ja dodaje || travis_terminate 1. Gdy mamy taki kod jeśli tscheck się nie powiedzie, nie odpalą się testy. Jeśli w twoim przypadku, chcesz odpalić wszystko, możesz ten kod usunąć.

Zamiast make możesz użyć np. skryptów npm (czyli tych komend w sekcji scripts pliku package.json) i wywoływać np. npm run lint. Możesz także wstawiać polecenia bezpośrednio np. odwołujące się do jakiegoś pakietu z katalogu node_modules, lub użyć Grunta lub Gulpa.

Travis nie jest jedyną usługą ciągłej integracji, jest też np. CircleCI, który też ma opcje darmową, ale Travis (w domenie org) jest specjalnie przeznaczony do projektów Open Source.

Ważną cechą ciągłej Integracji jest to, że przy każdym commit-cie i pull request-cie będziemy wiedzieć czy nasz projekt się zbudował i czy testy wykonały się pomyślnie. Będziemy np. wiedzieć czy możemy zmergować czyjś PR (lub swój), i czy ostanie zmiany nie wymagają poprawek. Travis wyśle nam także email, gdy ostanie zmiany spowodują „wysypanie” się testów oraz gdy zostaną naprawione lub nadal się wywalają.

Jak dodać Travisa do projektu?

Dodanie do projektu jest proste, oto kolejne kroki (nie dodawałem zdjęć, ponieważ nie mogę już założyć konta, bo już mam, a nie chciałem tworzyć fikcyjnego ani nie chciałem usuwać aplikacji Travisa bo stracił bym historię projektu):

 1. Wejdź na stronę travis-ci.org
 2. Zaloguje się przez GitHuba (jedno kliknięcie i zatwierdzenie na stronie GitHuba)
 3. Na stronie głównej dodaj projekt (obok My repositories po lewej stronie jest taki plus, po kliknięciu mamy listę naszych repozytoriów, które musimy odhaczyć takim ostylowanym checkboxem).
 4. Kolejnym krokiem jest dodanie pliku .travis.yaml

I to wszystko, przy następnym commit’cie odpali się nasz plik, nasz projekt się zbuduje i zostanie przetestowany. Oczywiście musimy mieć napisane testy jednostkowe (najlepiej za pomocą jest) i jakiś system budowania projektu, aby było co sprawdzać.

UWAGA: Zawsze przed zalogowaniem sprawdzaj, na jakiej stronie jesteś .com czy .org, ponieważ jeśli wejdziesz na dokumentacje projektu i klikniesz logo, aby przejść na stronę główną, przejdziesz na .com a nie na .org, dokumentacja jest na stronie .com. Jeśli raz się logowałeś, nie powinno cię wylogować, więc jeśli nie jesteś zalogowany, to musisz sprawdzić czy jesteś na właściwej stronie.

Co to jest Coveralls?

Coveralls to jeszcze jedna usługa. Śledzi ona zmiany pokrycia testami. Ciekawą funkcją Travisa i Coveralls jest to, że wyświetlają się przy każdym Pull Request-cie dlatego będziemy wiedzieć, że nie należy merge’ować PR, gdy projekt się nie zbuduje lub gdy procent pokrycia testami zmniejszy się za dużo. (często się zdarza, że zmniejsza się o 0.01% a i tak jest czerwona lampka).

Jak dodać Coveralls do projektu?

Dodawanie do projektu jest bardzo proste. Wystarczy się zarejestrować na stronie coveralls.io, można się zalogować przez GitHuba jak i GitLab oraz BitBucket. Po zalogowaniu i zatwierdzeniu dostępu, po lewej stronie mamy taki plusik (a jak się najedzie na menu to pojawia się etykieta add repos) i tak jak na Travisie ostylowane checkboxy, którymi włączamy usługę dla danego projektu.

Teraz wystarczy w naszym repo, z poziomu pliku .travis.yaml odpalić testy i wygenerować specjalne pliki, które zawierają potrzebne dane dla coveralls (jeśli używasz jest to możesz użyć opcji --coverage). Potem wystarczy odpalić:

./node_modules/coveralls/bin/coveralls.js < ./coverage/lcov.info

albo

cat ./coverage/lcov.info | ./node_modules/coveralls/bin/coveralls.js

Oczywiście aby użyć skryptu coveralls, musimy najpierw zainstalować pakiet z npm:

npm install coveralls --save-dev

Lub użyć yarn

yarn add coveralls --dev

Ważne jest także, aby wywoływać npm install lub yarn install z poziomy Travisa, inaczej nie będzie katalogu node_modules i polecenia zwrócą błąd.

Podsumowanie

I to by było na tyle. Jeśli wykonałeś te kroki, to powinieneś móc teraz dodać odznaki (ang. badges) do pliku README, które będą wskazywać, czy projekt się zbudował pomyślenie i ile ma procent pokrycia testami. Takie repozytoria są o wiele bardziej wiarygodne (oczywiście moim zdaniem). Szczególnie gdy mają duży procent pokrycia. Muszę jeszcze dodać, że duży procent pokrycia, to nie tylko wskaźnik, ale potrafi pomóc każdemu projektowi Open Source (także projektom komercyjnym) dzięki niemu, gdy wykonujemy zmiany, mamy większą pewność, że nic nie zepsuliśmy. A gdy testy się wysypią to wiemy, że w najczęstszym przypadku musimy poprawić kod, chyba że to zmiana, która modyfikuje API (wtedy musimy poprawić testy).

Aby dodać odznaki do README dodajemy taki kod (README musi być z rozszerzeniem .md lub .markdown)

dla Travisa:

[![travis](https://travis-ci.org/<USER>/<REPO>.svg?branch=<BRANCH>)](https://travis-ci.org/<USER>/<REPO>)

oraz Coveralls:

[![Coverage Status](https://coveralls.io/repos/github/<USER>/<REPO>/badge.svg?branch=<BRANCH>)](https://coveralls.io/github/<USER>/<REPO>?branch=BRANCH>)

Wyglądają one tak:

travis Coverage Status

źródło strony (aby zobaczyć kod na GitHubie, musisz kliknąć przycisk raw)
Komentarze

Hasło, które podasz umożliwi ponowne zalogowanie się i np. usunięcie komentarza, jest dobrowolne. Email jest szyfrowany i używany do wysyłania powiadomień o odpowiedziach do komentarzy oraz do pobierania awatara dzięki usłudze Gravatar.com.