Computer Keyboard - Głównie JavaScript

Głównie JavaScript

by Jakub T. Jankiewicz

Jak napisać prostą bibliotekę JavaScript do obsługi DOM

Ikona przedstawiajaca strukturę drzewa wewnątrz okręu oraz słowo DOM
Oryginał WHATWG, źródło licencja CC-BY 4.0

Główną siłą biblioteki jQuery, było to, że poprawiała błędy przeglądarek i różnice w ich API. Ale to już w większości przypadków nie jest potrzebne, ponieważ nowoczesne przeglądarki udostępniają prawie taki samo API. W innych przypadkach jQuery nie poprawia wszystkich błędów, które znajdują się w implementacjach DOM i tak trzeba pisać kod, który łata te bugi. Inną super cechą jQuery jest prostota API, którym można się inspirować, aby pisać własne biblioteki JavaScript.

W tym wpisie przedstawię, jak można zacząć pisać prostą bibliotekę JavaScript do obsługi DOM, która może zastąpić jQuery. Oczywiście tylko wtedy, gdy chcemy pisać aplikację w czystym JS (tzw. Vanilla), a nie w jakimś framework-u architektonicznym jak React, Angular czy Vue.

Konstruktor

Przejdźmy od razu do kodu naszej biblioteki JavaScript.

Pierwsza rzecz to konstruktor, który będzie znajdował i opakowywał elementy na stronie.

function DOM(arg) {
  if (!(this instanceof DOM)) { // 1
    return new DOM(arg);
  }
  if (arg instanceof Array) { // 2
    this._nodes = arg;
  } else if (typeof arg === 'string') { // 3
    return this.find(arg);
  } else if (arg instanceof Element) { // 4
    this._nodes = [arg];
  } else {
    this._nodes = [];
  }
}

W (1) sprawdzamy czy DOM został wywołany jako konstruktor czy jako funkcja, upraszcza to kod ponieważ nie trzeba pisać new, a zawsze dostaniemy nowy obiekt. W (2) sprawdzamy czy przekazano tablicę, zakładamy w takim przypadku, że jest to lista elementów DOM. Jeśli argumentem jest ciąg znaków (3) wywołujemy funkcje find, która znajdzie element w drzewie DOM (napiszemy ja za chwilę). Funkcja obsługuje też przypadek, gdy przekażemy do niej obiekt DOM Node (4).

Prototyp

Następnie zdefiniujemy prototyp naszego konstruktora, jeśli wolisz możesz zastąpić ten kod klasą ES6, ale ja użyje prototypu.

DOM.fn = DOM.prototype = {
  find: function(selector) {
    if (this._nodes && this._nodes.length) { // 1
      var nodes = [];
      this._nodes.forEach(function(node) {
        nodes = nodes.concat([].slice.call(node.querySelectorAll(selector))); // 2
      });
      return new DOM(nodes);
    }
    return new DOM([].slice.call(document.querySelectorAll(selector))); // 3
  }
};

Użyłem przypisania DOM.fn, tak jak to jest w jQuery, aby umożliwić prostsze dodawanie pluginów. W jQuery są to po prostu funkcje, dodawane do prototypu.

W funkcji find sprawdzane jest, czy istnieją elementy node, ponieważ można ją wywołać z konstruktora, zanim zostanie przypisana do nich wartość. Jeśli istnieją to dla każdej elementu wyszukiwany jest nowy element i dodawany do listy (2). querySelectorAll zwraca obiekt typu NodeList, a my potrzebujemy tablicy, dlatego używamy tricku z [].slice.call. Można go zastąpić:

nodes = nodes.concat(...node.querySelectorAll(selector));

ale wtedy kod nie będzie działał w IE i będziemy musieli użyć narzędzia Babel, w celu konwersji do ES5. Można także użyć funkcji Array.from.

Jeśli nie ma żadnych elementów czyli używamy np. DOM('body ul');, to wywoływany jest querySelectorAll na obiekcie document (3).

Obsługa Zdarzeń

Przydała by nam się obsługa zdarzeń (ang. events). Oto prosta funkcja:

DOM.fn = DOM.prototype = {
  find: function(selector) { /* kod funkcji */ },
  on: function(event_name, fn) {
    this._nodes.forEach(function(node) {
      node.addEventListener(event_name, fn);
    });
    return this;
  }
};

W funkcji zwracamy this i tak będzie także z innymi funkcjami. Dzięki temu będziemy mogli łączyć wywołania funkcji w łańcuchy, tak jak to jest realizowane w przypadku biblioteki jQuery.

Jak mamy dodawanie zdarzeń, to musimy dodać ich usuwanie:

DOM.fn = DOM.prototype = {
  find: function(selector) { /* kod funkcji */ },
  on: function(event_name, fn) { /* kod funkcji */ },
  off: function(event_name, fn) {
    this._nodes.forEach(function(node) {
      node.removeEventListener(event_name, fn);
    });
    return this;
  }
};

Funkcje addEventListener oraz removeEventListener są dostępne w każdej przeglądarce, nawet IE9, więc nie trzeba pisać już kodu z attachEvent dla IE, szczegóły na MDN.

Dodawanie nowych elementów do drzewa DOM

Teraz fajnie by było móc dodawać nowe elementy do HTML.

DOM.fn = DOM.prototype = {
  find: function(selector) { /* kod funkcji */ },
  on: function(event_name, fn) { /* kod funkcji */ },
  off: function(event_name, fn) { /* kod funkcji */ },
  create: function(arg) {
    if (typeof arg === 'string') {
      if (arg.match(/^\s*<.*>\s*$/)) { // 1
        var temp = document.createElement('template');
        temp.innerHTML = arg; // 2
        var nodes = temp.content ? temp.content.children : temp.childNodes; // 3
        return new DOM([].slice.call(nodes)); // 4
      } else {
        var element = document.createElement(arg); // 5
        return new DOM([element]);
      }
    }
  }
};

Najpierw sprawdzamy czy argument wygląda jak html za pomocą wyrażenia regularnego (1). W przypadku gdy argument to html, używamy innerHTML, dzięki temu przeglądarka skonwertuje za nas, dowolny html do elementów DOM (1). temp.content jest to specjalny obiekt o nazwie document fragment. W przeglądarce IE nie jest on jednak dostępny, dlatego sprawdzamy czy istnieje (2). Taki kod temp.childNodes || temp.content.children nie zadziała, ponieważ element posiada to pole z obiektu Node, po którym dziedziczy (jest w łańcuchu prototypów). Mając utworzone elementy, możemy je skonwertować na tablicę (3). Jeśli wartością nie jest html, to zakładamy, że to jest nazwa taga html, dlatego tworzymy nowy element za pomocą funkcji createElement (3). W obu przypadkach funkcja zwraca nową instancje obiektu DOM.

Tworzenie elementów DOM

Jedyny problem z tym rozwiązaniem to tworzenie html <td>foo</td>, w przeglądarce IE, bez rodzica table. W tej przeglądarce zostanie utworzony sam tekst bez elementu, tak jest z każdym elementem który powinien być w tabeli. Aby to rozwiązać biblioteka jQuery tworzy wrapper czyli <table><tbody><tr> dla td. Rozwiązanie tego problemu wygląda tak:

DOM.fn = DOM.prototype = {
  find: function(selector) { /* kod funkcji */ },
  on: function(event_name, fn) { /* kod funkcji */ },
  off: function(event_name, fn) { /* kod funkcji */ },
  create: function(arg) {
    if (typeof arg === 'string') {
      var elements;
      if (arg.match(/^\s*<.*>\s*$/)) {
        var temp = document.createElement('template');
        if (temp.content == void 0) { // ie11
          if (/^[^\S]*?<(t(?:head|body|foot|r|d|h))/i.test(arg)) {
            temp.innerHTML = '<table>'+arg;
            elements = temp.querySelector(RegExp.$1).parentNode.childNodes;
          } else {
            temp.innerHTML = arg;
            elements = temp.childNodes;
          }
        } else {
          temp.innerHTML = arg;
          elements = temp.content.children;
        }
        elements = [].slice.call(elements);
      } else {
        elements = [document.createElement(arg)];
      }
      return new DOM(elements);
    }
  }
};

Rozwiązanie bazuje na odpowiedzi ze StackOverflow.

Mając taką funkcje create można sprawdzać w konstruktorze, czy ciąg znaków wygląda jak html i oddelegowywać robotę do create, tak jak to robi jQuery.

function DOM(arg) {
  if (!(this instanceof DOM)) {
    return new DOM(arg);
  }
  if (arg instanceof Array) {
    this._nodes = arg;
  } else if (typeof arg === 'string') {
    if (arg.match(/^\s*<.*>\s*$/)) {
      return this.create(arg);
    }
    return this.find(arg);
  } else if (arg instanceof Element) {
    this._nodes = [arg];
  } else {
    this._nodes = [];
  }
}

Metody statyczne

Funkcje find oraz create zwracają nowy obiekt DOM i można je używać bez obiektu, zakładając że nie używamy strict mode lub gdy nie mamy w obiekcie window zmiennej _nodes. Dlatego można je dodać do funkcji DOM, będą mogły być używane, jak metody statyczne.

['find', 'create'].forEach(function(fn) {
 DOM[fn] = DOM.fn[fn];
});

Jeśli boli cię, że funkcja find zawiera odwołanie do this, które nie zadziała w strict mode, to możesz poprawić ją w sposób, w jaki utworzyliśmy konstruktor biblioteki.

DOM.fn = DOM.prototype = {
 find: function(selector) {
  // dodane this instanceof DOM
  if (this instanceof DOM && this._nodes && this._nodes.length) { // 1
   var nodes = [];
   this._nodes.forEach(function(node) {
    nodes = nodes.concat([].slice.call(node.querySelectorAll(selector))); // 2
   });
   return new DOM(nodes);
  }
  return new DOM([].slice.call(document.querySelectorAll(selector))); // 3
 },
 on: function(event_name, fn) { /* kod funkcji */ },
 off: function(event_name, fn) { /* kod funkcji */ },
 create: function(arg) { /* kod funkcji */ }
};

Funkcja html

Kiedy mamy funkcje create i chcemy utworzyć tag html za pomocą nazwy taga, to może nam się przydać funkcja html.

DOM.fn = DOM.prototype = {
  find: function(selector) { /* kod funkcji */ },
  on: function(event_name, fn) { /* kod funkcji */ },
  off: function(event_name, fn) { /* kod funkcji */ },
  create: function(arg) { /* kod funkcji */ },
  html: function(html) {
    if (typeof html === 'undefined') {
      return this._nodes[0].innerHTML;
    }
    this._nodes.forEach(function(node) {
      node.innerHTML = html;
    });
    return this;
  }
};

Teraz możemy użyć np.:

DOM.create('li').html('Hello')

Dodawanie do drzewa

Następnym krokiem, jest dodanie utworzonego elementu do drzewa, a oto dwie funkcje znane z jQuery:

DOM.fn = DOM.prototype = {
 find: function(selector) { /* kod funkcji */ },
 on: function(event_name, fn) { /* kod funkcji */ },
 off: function(event_name, fn) { /* kod funkcji */ },
 create: function(arg) { /* kod funkcji */ },
 html: function(html) { /* kod funkcji */ },
 append: function(arg) {
  if (arg instanceof DOM) {
   this._nodes.forEach(function(node) {
    arg._nodes.forEach(function(arg) {
     node.appendChild(arg);
    });
   });
  }
  return this;
 },
 appendTo: function(arg) {
  DOM(arg).append(this);
  return this;
 }
};

Teraz możemy użyć:

DOM('body').find('ul').on('click', function(e) {
 var color = e.target.style.color == 'red' ? 'black' : 'red';
 e.target.style.color = color;
}).append(DOM.create('li').html('Hello'));

Delegacja zdarzeń

Nasz mechanizm zdarzeń, niestety nie działa dla nowych elementów, ponieważ zdarzenia są dodawane bezpośrednio do elementu. Aby rozwiązać ten problem, musimy zmodyfikować naszą obsługę zdarzeń, aby uzyskać ich delegacje.

DOM.fn = DOM.prototype = {
 find: function(selector) { /* kod funkcji */ },
 on: function(event_name, fn) {
  if (typeof arguments[1] === 'string') {
   var selector = arguments[1]; // 1
   fn = arguments[2];
  }

  this._nodes.forEach(function(node) {
   if (selector) {
    if (!node._delegate) {
     node._delegate = {
      handler: function(event) { // 2
       node._delegate.callbacks.forEach(function(callback) {
        // msMatchesSelector dostępne od IE9
        var element = event.target;
        var matches = (element.msMatchesSelector || element.matches).bind(element);
        if (matches(callback.selector)) { // 3
         callback.fn.call(null, event);
        }
       });
      },
      callbacks: [{fn: fn, selector: selector}] // 4
     };
     node.addEventListener(event_name, node._delegate.handler); // 5
    } else {
     node._delegate.callback.push({fn: fn, selector: selector}); // 6
    }
   } else {
    node.addEventListener(event_name, fn); // 7
   }
  });
  return this;
 },
 off: function(event_name, fn) { /* kod funkcji */ },
 create: function(arg) { /* kod funkcji */ },
 html: function(html) { /* kod funkcji */ },
 append: function(arg) { /* kod funkcji */ },
 appendTo: function(arg) { /* kod funkcji */ },
};

W funkcji mamy podobny mechanizm jak w jQuery, gdy drugi argument to ciąg znaków, zakładamy, że jest to selektor CSS (1). Gdy mamy selektor dla każdego elementu w tablicy _nodes tworzymy nowe pole _delegate, które zawiera handler, czyli naszą funkcję obsługi zdarzenia (2), którą dodajemy tylko raz (5). Do pola _delegate, dodajemy także tablicę obiektów callbacks (4), która zawiera selektor oraz funkcję. Wywołujemy ją gdy selektor pasuje do elementu, dla którego odpaliło się zdarzenie (3). Jeśli _delegate jest zdefiniowane, czyli mamy już podpiętego obserwatora zdarzenia, możemy po prostu dodać nową funkcję do tablicy callbacks, wraz z selektorem (6). Jeśli nie ma selektora tzn. że to zwykły przypadek zdarzenia do elementu (7).

Musimy także zmodyfikować naszą funkcje do usuwania zdarzeń.

DOM.fn = DOM.prototype = {
 find: function(selector) { /* kod funkcji */ },
 on: function(event_name, fn) { /* kod funkcji */ },
 off: function(event_name, fn) {
  if (typeof arguments[1] === 'string') {
   var selector = arguments[1];
   fn = arguments[2];
  }
  this._nodes.forEach(function(node) {
   if (selector && node._delegate) {
    if (fn) {
     node._delegate.callbacks = node._delegate.filter(function(callback) {
      return callback.fn !== fn; // 1
     });
    } else {
     node._delegate.callbacks = node._delegate.filter(function(callback) {
      return callback.selector !== selector; // 2
     });
    }
    if (!node._delegate.callbacks.length) {
     node.removeEventListener(event_name, node._delegate.handler); // 3
     delete node._delegate;
    }
   } else {
    node.removeEventListener(event_name, fn); // 4
   }
  });
  return this;
 },
 create: function(arg) { /* kod funkcji */ },
 html: function(html) { /* kod funkcji */ },
 append: function(arg) { /* kod funkcji */ },
 appendTo: function(arg) { /* kod funkcji */ },
};

Usuwając zdarzenie musimy sprawdzić, czy ustawiono selektor, funkcje oraz pole _delegate. Jeśli ten warunek jest spełniony, usuwamy obiekt z tablicy callbacks, za pomocą metody filter dla tablic, sprawdzając czy nie jest to funkcja, którą chcemy usunąć (1). Jeśli nie mamy funkcji sprawdzamy selektor (2). Jeśli nie ma już nic w tablicy callbacks, usuwamy zdarzenie oraz zmienną (3). W przypadku gdy nie mamy selektora tzn. że mamy zwykłe zdarzenie, więc usuwamy zdarzenie w zwykły sposób (4).

Nasze użycie biblioteki, czyli zdarzenie click, będzie działać z nowymi elementami:

DOM('body').find('ul').on('click', function(e) {
 var color = e.target.style.color == 'red' ? 'black' : 'red';
 e.target.style.color = color;
}).append(DOM.create('li').html('Hello'));

Obsługa stylów

Użycie style trochę źle wygląda, napiszmy funkcje do zmieniania css.

DOM.fn = DOM.prototype = {
 find: function(selector) { /* kod funkcji */ },
 on: function(event_name, fn) { /* kod funkcji */ },
 off: function(event_name, fn) { /* kod funkcji */ },
 create: function(arg) { /* kod funkcji */ },
 html: function(html) { /* kod funkcji */ },
 append: function(arg) { /* kod funkcji */ },
 appendTo: function(arg) { /* kod funkcji */ },
 css: function(arg, value) {
  var self = this;
  if (typeof arg === 'string') {
   if (typeof value !== 'undefined') {
    this._nodes.forEach(function(node) {
     node.style[arg] = value;
    });
   } else if (this._nodes.length) {
    return this._nodes[0].style[arg];
   }
  } else if (typeof arg === 'object' && arg !== null) {
   Object.keys(arg).forEach(function(key) {
    self.css(key, arg[key]);
   });
  } else
  return this;
 }
};

Funkcja używa tylko właściwości style, jeśli chcemy aby pobierała też wartości z arkuszy stylów, należy użyć funkcji getComputedStyle.

Funkcja nie obsługuje też zmiennych css (ang. Custom Properties), aby je pobierać i zapisywać najlepiej użyć:

if (typeof value !== 'undefined') {
 this._nodes.forEach(function(node) {
  node.style.setProperty(arg, value);
 });
} else if (this._nodes.length) {
 var style = getComputedStyle(this._nodes[0]);
 return style.getPropertyValue(arg);
}

Będzie to uniwersalne i działało z normalnymi właściwościami jak i ze zmiennymi css. (dla porównania funkcja css() w bibliotece jQuery nie działała, ze zmiennymi CSS aż do wersji bodajże 3.4). To rozwiązanie spowoduje inny problem, a mianowicie kolory, będą konwertowane do znormalizowanej postaci (może być problematyczne porównywanie z przypisaną wartością jak w naszym przykładzie). W przypadku Google Chrome będzie to ciąg znaków rgb(255, 0, 0) dla koloru czerwonego. Rozwiązanie tego problemu zostawiam czytelnikowi.

Warto też obsłużyć mapowanie stylów, aby można było pobierać i przypisywać np. ’padding-left’, który ma swój odpowiednik w style jako paddingLeft. Aby zrobić poprawkę dla funkcji css, warto sprawdzić jak jQuery to obsługuje, a używa modułu core/camelCase.

Drugą rzecz, jaką można poprawić, to sprawdzać, czy jest przypisywana liczba. Wtedy trzeba zamienić ją na ciąg znaków i dodać px na końcu (node.style.paddingLeft = 10; nie zadziała). W bibliotece jQuery, są też wyjątki takie jak np. zIndex. Lista znajduje się kodzie źródłowym jQuery w pliku css.js linia 190.

Pluginy

Teraz czas na prosty plugin:

DOM.fn.color = function(arg) {
 return this.css('color', arg);
};

dzięki temu pluginowi możemy zmienić nasz kod obsługi click:

DOM('body').find('ul').on('click', 'li', function(e) {
 var self = DOM(e.target);
 self.color(self.color() == 'red' ? 'black' : 'red');
});

Właściwie już z funkcją css, mogliśmy mieć praktycznie to samo, ale to jest tylko przykład użycia pluginu.

Usuwanie elementów z drzewa DOM

Ostatnia funkcja, jaka została do dodania, to remove:

DOM.fn = DOM.prototype = {
 find: function(selector) { /* kod funkcji */ },
 on: function(event_name, fn) { /* kod funkcji */ },
 off: function(event_name, fn) { /* kod funkcji */ },
 create: function(arg) { /* kod funkcji */ },
 html: function(html) { /* kod funkcji */ },
 append: function(arg) { /* kod funkcji */ },
 appendTo: function(arg) { /* kod funkcji */ },
 css: function(arg, value) { /* kod funkcji */ },
 remove: function() {
  this._nodes.forEach(function(node) {
   node.parentNode.removeChild(node);
  });
  return this;
 }
};

Zamiast usuwania za pomocą removeChild dla rodzica, można użyć ChildNode.remove(). Niestety funkcja jest niedostępna w IE, dlatego użyłem removeChild.

Można teraz wywołać taki kod:

DOM('body').find('ul').on('click', 'li', function(e) {
 var self = DOM(e.target);
 self.color(self.color() == 'red' ? 'black' : 'red');
}).append(DOM.create('li').html('Hello')).find('li:nth-child(1)').remove();

DOM('<div><p>Hello</p></div><div><p>Hello</p></div>').appendTo('body').css('color', 'red');

Jeśli mamy taki html:

<body>
 <ul>
  <li>Foo</li>
  <li>Bar</li>
 </ul>
</body>

To po odpaleniu tego kodu, będziemy mieli taką strukturę (a dokładnie jej odpowiednik w drzewie DOM):

<body>
 <ul>
  <li>Bar</li>
  <li>Hello</li>
 </ul>
 <div style="color: red;">
  <p>Hello</p>
 </div>
 <div style="color: red;">
  <p>Hello</p>
 </div>
</body>

Jeśli klikniemy na którymś z elementów li, dostanie on atrybut style="color: red", jeśli nie użyto funkcji getComputedStyle, lub style="color: rgb(255,0,0)" w przypadku gdy jej użyto.

Podsumowanie

Można powiedzieć, że podstawa biblioteki jest gotowa, ale na pewno brakuje wielu funkcji. Najlepiej użyć tej biblioteki w jakimś projekcie i dodawać nowe funkcje jak będą potrzebne. Ale nie powinno się przesadzać z dodawaniem nowych ficzerów do biblioteki. Najlepsze są takie, które mają proste API. Można dodać nowy plik z pluginami i jak jakiś będzie używany więcej niż 4 razy, to dodać go do biblioteki. Tak postępowali z jQuery. Można się także sugerować funkcjami, które są w jQuery, których nie jest tak dużo. Niektórych API z jQuery nie potrzebujmy, np. ajax można zastąpić funkcją fetch, która jest dostępna w 87% przeglądarek, a gdy potrzebujemy 100% można użyć polyfill np. bibliteka unfetch, której autorem jest Jason Miller autor biblioteki Preact, uproszczonej wersji React.js.

źródło strony (aby zobaczyć kod na GitHubie, musisz kliknąć przycisk raw)
Komentarze

Hasło, które podasz umożliwi ponowne zalogowanie się i np. usunięcie komentarza, jest dobrowolne. Email jest szyfrowany i używany do wysyłania powiadomień o odpowiedziach do komentarzy oraz do pobierania awatara dzięki usłudze Gravatar.com.