Computer Keyboard - Głównie JavaScript

Głównie JavaScript

by Jakub T. Jankiewicz

Trampolina czyli rekurencja bez stosu

Człowiek skaczący na trampolinie

Pisanie funkcji rekurencyjnych może być wyzwaniem. Jeśli musisz napisać taką funkcje, która operuje na dużej ilości danych (rekurencja wywołuje się wiele razy), przeglądarka może protestować, wyrzucając wyjątek „Maximum call stack size exceeded”. Oto sposób aby temu zaradzić.

Wyjątek ten spowodowany jest tym, że wywołanie funkcji tworzy nowa „ramkę” na stosie (czyli specjalnego miejsca w pamięci), która zawiera argumenty wywołania funkcji. Jeśli wywołujesz funkcje w funkcji, jak przy rekurencji, to ramka z poprzedniego wywołania funkcji nie jest zwalniana, czyli ilość zużytej pamięci rośnie liniowo.

Jeśli np. masz funkcje rekurencyjną, która tworzy sumę jej argumentów:

function sum(arg, ...args) {
  if (args.length == 0) {
    return arg;
  }
  return arg + sum(...args);
}

to jeśli ją wywołasz, używając tablicy tysiąca liczb (liczba elementów może być inna w twoim przypadku) to przeglądarka, przynajmniej Google Chrome, zwróci wspomniany wcześniej wyjątek.

var array = new Array(1000).fill(0).map((_, i) => i + 1);
console.log(sum(...array));

Jest to spowodowane tym, że każdy element tablicy będzie musiał być umieszczony na stosie, Będzie to tak jakby wywoływać funkcje sum z tysiącem argumentów. W przypadku gdy przekażemy do funkcji tablicę liczb, będzie musiało być o wiele więcej wywołań rekurencyjnych, aby przeglądarka wyrzuciła wyjątek.

Rozwiązanie

Poniżej przedstawiam podobną funkcję, wyjątkiem jest to że pierwszy argument przechowuje sumę (nie powinno to mieć znaczenia) oraz to, że zwracane wywołanie rekurencyjne, opakowane jest w funkcje strzałkową z ES6 (ang. arrow function):

function sum(acc, arg, ...args) {
 acc += arg;
 if (args.length == 0) {
  return acc;
 }
 return () => sum(acc, ...args);
}

Aby ta funkcja zadziałała potrzebujemy specjalnej funkcji, która będzie „odwijała” funkcje sum w pętli. Wygląda ona tak:

function trampoline(fn) {
 return function(...args) {
  var result = fn(...args);
  while (typeof result == 'function') {
   result = result();
  }
  return result;
 };
}

Jest to funkcja wyższego rzędu, do której możemy przekazać funkcje sum z poprzedniego przykładu:

var trampoline_sum = trampoline(sum);

Można też stworzyć funkcje trampoline_sum bezpośrednio przekazują wyrażenie funkcyjne z nazwą:

var trampoline_sum = trampoline(function sum(acc, arg, ...args) {
 acc += arg;
 if (args.length == 0) {
  return acc;
 }
 return () => sum(acc, ...args);
});

Dzięki trampolinie i „zawijaniu” wywołania rekurencyjnego w funkcje (można też użyć zwykłej funkcji, nie tylko strzałkowej), za każdym razem na stosie będą argumenty tylko z jednego wywołania.

Zastanawiasz się może, po co zawracać sobie głowę trampoliną, kiedy możesz po prostu użyć zwykłej pętli, albo Array::reduce. Czasami rekurencja jest prostszym, albo nawet jedynym rozwiązaniem. Istnieją np. gotowe rekurencyjne algorytmy, które by było trudno zastąpić pętlami np. przechodzenie drzewa lub grafu.

Możesz przetestować powyższe funkcje w tym demo.

źródło strony (aby zobaczyć kod na GitHubie, musisz kliknąć przycisk raw)
Komentarze

Hasło, które podasz umożliwi ponowne zalogowanie się i np. usunięcie komentarza, jest dobrowolne. Email jest szyfrowany i używany do wysyłania powiadomień o odpowiedziach do komentarzy oraz do pobierania awatara dzięki usłudze Gravatar.com.