Computer Keyboard - Głównie JavaScript

Głównie JavaScript

by Jakub T. Jankiewicz

Śledzenie cen na Ceneo.pl w Pythonie

Grafika wektorowa przedstawiająca wykres oraz logo Ceneo.pl
Jakub T. Jankiewicz, licencja CC-BY-SA. źródło na GitHub-ie bazuje na logo Ceneo licencja Public Domain.

W tym roku wyszedł nowy aparat lustrzanka nikona d780. Zastanawiałem się nad zakupem tego aparatu. Ze względu na to, że to nowy aparat, jego cena jest dość duża i jeszcze spadnie. Dlatego postanowiłem napisać sobie skrypt, który będzie śledził mi cenę tego produktu na Ceneo.

W tym wpisie przedstawię jak napisać program w Pythonie, który będzie pobierał ceny z Ceneo dowolnego produktu i zapisywał je w bazie danych SQLite.

TL;DR: kod programu dostępny na GitHubie.

Pierwszą rzeczą jaką zrobiłem, zanim zacząłem pisać kod, było sprawdzenie czy coś takiego nie jest dostępne online. Znalazłem tylko stronę Skąpiec, która pokazuje wykres, ale jest to najniża cena. Nie można także porównać cen w różnych sklepach, jak zmieniają się w czasie.

Web Scraper

Aby móc pobrać dane o cenach mojego produktu (czyli aparatu Nikon d780) musiałem napisać tzw. scraper, czyli program, który pobiera stronę www (dokładnie kod html) i zczytuje z niej dane.

W pythonie do tego celu używa się paczki o nazwie BeautifulSoup.

Aby ją zainstalować wystarczy użyć narzędzia PIP.

pip install bs4

Pisząc scraper warto pobrać sobie stronę html na dysk, aby przez przypadek nie paść ofiarą blokady IP, która może być zainstalowana na serwerze. Pisząc nasz skrypt, będziemy przecież wiele razy pobierać tą samą stronę. Warto się zabezpieczyć. Moja strona ma url: https://www.ceneo.pl/90254370. Zapiszmy ją na dysk jako page.html.

Aby wyciągnąć informacje o sklepie i cenie oraz formę dostawy, najlepiej jest użyć inspektora w narzędziu dev tools. Ponieważ pokazuje nam strukturę html, ale zawsze trzeba potwierdzić czy to samo znajduje się w kodzie html (strona może być dynamiczna i zmieniać strukturę dokumentu).

Na stronie Ceneo (przynajmniej w moim przypadku) są dwie tabele:

„Najlepsze oferty wybrane przez Ceneo” oraz „Nikon D780 Body Czarny - Pozostałe oferty”

Wystarczy kliknąć prawym klawiszem na ikonkę z nawą firmy i wybrać inspect (zbadaj) z menu kontekstowego.

Zauważyć można że jest tam obrazek img, ale jego alt to nazwa sklepu więc będzie to pierwszy element do pobrania.

<img class="partner-badge" data-hint="Autoryzowany partner Nikon"
   data-offset-y="45" data-offset-x="35"
   src="//image.ceneostatic.pl/data/manufacturer/123/manufacturerSmall.jpg"
   alt="Partner Nikon">

Cena produktu to element o klasie .price, który ma dwa elementy span ale wystarczy pobrać jego tekst i uzyskamy całą cenę. Zamieniając znak przecinka na kropkę uzyskamy wartość float (w zależności od przedmiotu mogą się pojawić grosze).

<span class="price">
 <span class="value">8989</span><span class="penny">,00</span>
</span>

Oprócz ceny i sklepu warto pobrać też meta dane jak już tu jesteśmy.

Możemy pobrać liczbę gwiazdek sklepu oraz liczbę opinii. Będziemy mogli sobie potem odpowiednio posortować dane.

<td class="cell-store-review">
 <img alt="Zaufane opinie" data-original="/content/img/icons/trusted.png"
    class="js_trustedReviewsTooltip lazyloaded" data-offset-y="36"
    data-offset-x="-12" src="/content/img/icons/trusted.png">
 <span class="stars js_mini-shop-info js_no-conv" data-mini-shop-info-url="Partials/ShopMiniInfo?shopId=27143">
  <span class="score-container score-container--s js_score-container">
   <span class="score-marker score-marker--s" style="width: 100%;"></span>
  </span>
  <span class="screen-reader-text">Ocena 5 / 5</span>
 </span>
 <span class="link link--accent js_mini-shop-info js_no-conv"
    data-mini-shop-info-url="Partials/ShopMiniInfo?shopId=27143">792 opinie</span>
</td>

Nie trzeba wyciągać informacji o gwiazdkach, ktoś pomyślał o dostępności dla czytników dla niewidomych i zapisana jest informacja o ocenie liczbowej.

Warto tez pobrać wartość wysyłki i dodać do ceny produktu. Można także zapisać wysyłkę w osobnym polu, Jeśli będzie darmowa wstawimy 0.

<span class="free-delivery-txt" data-offset-x="12">Darmowa wysyłka</span>

Można też dodać flagę „dostępny”

<span class="instock">dostępny</span>

Poniżej cena wraz z wysyłką (nie formatowałem, aby pokazać białe znaki).

<div class="product-delivery-info js_deliveryInfo" data-info-hook="dJKJChs5zbnw2tDXhaBLQj9WytJtPAHK5v-EAMcSK6fz3TIniOWitx80zBe6vQHj1LSagyUVU7vB4hGOY4DPYKNHtcx4kDmZUBGuubOrHKiNyhLJrPG-iYtTj3bWANyHpVBMwlkFDd2lUEzCWQUN3dR_PgKROHW8PmhGx7LpgBelUEzCWQUN3aVQTMJZBQ3dLKIQDlE7GCVDRZzezlhe0JY7NXUM9WKVSfAn2aBty9lh6UDz94e6ATiFsxB0P1q2JBJnOpPuSEA_x-GY2zB2bQ==&amp;a=2" data-productid="90254370" data-offset-x="-10">
                 Z wysyłką od
9019,00                zł
        </div>

Poniżej funkcja, która pobierze wszystkie te informacje z html.

from bs4 import BeautifulSoup

def parse(html):
  """Function parse html and extract list of prices from ceneo.pl website."""
  result = []
  soup = BeautifulSoup(html, 'html.parser')
  tables = soup.find_all('table', class_ = "product-offers")
  for table in tables:
    rows = table.find_all('tr', class_ = 'product-offer')
    for row in rows:
      item = {}
      node = row.find('span', class_="price-format")
      if node is None:
        raise Exception("Error: Wrong price html node")
      item['price'] = real_price(node.text.strip())
      node = row.find(class_ = "stars")
      item['score'] = real_score(node.text.strip())
      node = row.find(class_ = 'dotted-link')
      item['opinions'] = int_opinions(node.text.strip())
      node = row.find('td', class_ = 'cell-store-logo')
      node = node.find('img')
      if node is None:
        raise Exception("Error: Image with shop log is None")
      item['shop'] = node['alt']
      if item['shop'] is None:
        raise Exception("Error: no alt on shop image")
      node = row.find(class_ = 'product-delivery-info')
      delivery = real_delivery(node.text.strip())
      if delivery > 0:
        item['delivery'] = delivery - item['price']
      else:
        item['delivery'] = 0
      node = row.find(class_ = 'product-availability')
      item['available'] = node.text.strip()
      result.append(item)
  return result

W funkcji użyto kilka mniejszych fukcji pomocniczych:

def real_price(str):
  """Function return real price from the string."""
  return float(str.replace(',', '.').replace('zł', ''))

def real_score(str):
  """Function return score - number from 1 to 5"""
  return float(re.sub(r'[^0-9,/]|/\s*5', '', str).replace(',', '.'))

def int_opinions(str):
  """Function parses opionon count"""
  return int(re.sub('[^0-9]', '', str))

def real_delivery(str):
  """Function return float numer from delivery string"""
  str = re.sub('[^0-9,]', '', str)
  if len(str) == 0:
    return 0
  return float(str.replace(',', '.'))

Baza SQLite

Będziemy zapisać dane do bazy SQLite, więc musimy ją zainicjować:

def init_db():
  DB_NAME = 'price.db'
  conn = sqlite3.connect(DB_NAME)
  c = conn.cursor()
  for query in open('init.sql').read().split(';'):
    c.execute(query)
  conn.commit()
  return conn

Baza będzie relacyjna, oto kod SQL, który utworzy bazę danych (plik init.sql).

CREATE TABLE IF NOT EXISTS shop (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  name VARCHAR(400)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS product (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  name VARCHAR(800)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS price (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  shop INTEGER NOT NULL,
  product INTEGER NOT NULL,
  delivery VARCHAR(100),
  score REAL,
  opinions INTEGER,
  avaiable INTEGER,
  price REAL,
  time INTEGER NOT NULL,
  FOREIGN KEY(shop) REFERENCES shop(id),
  FOREIGN KEY(product) REFERENCES product(id),
  FOREIGN KEY(time) REFERENCES time(id)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS time (
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  time INTEGER
);

Poniżej kod główny programu, który zapisze dane do bazy.

import sqlite3
from datetime import datetime

if __name___ === '__main__':
  conn = init_db()
  c = conn.cursor()
  time = now()
  c.execute('INSERT INTO time(time) VALUES (?)', (time,))
  conn.commit()
  time_id = c.lastrowid
  c.execute('SELECT id, name FROM shop')
  shops = c.fetchall()
  c.execute('SELECT id FROM product WHERE name like ?', (product,))
  products = c.fetchall()

  if len(products) == 0:
    c.execute('INSERT INTO product(name) VALUES(?)', (product, ))
    conn.commit()
    product_id = c.lastrowid
  else:
    product_id = products[0][0]

  for offer in parse(request(url)):
    shop = get_shop(shops, offer['shop'])
    if shop is None:
      c.execute('INSERT INTO shop(name) VALUES(?)', (offer['shop'],))
      conn.commit()
      shop_id = c.lastrowid
    else:
      shop_id = shop[0]
    data = (
      shop_id, product_id, offer['score'], offer['opinions'],
      offer['available'], offer['price'], offer['delivery'],
      time_id
    )
    c.execute('''INSERT INTO price (shop, product, score, opinions, avaiable, price, delivery, time)
           VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?)''', data)

    print("price: %s from %s (%s)" % (offer['price'], offer['shop'], shop_id))
  conn.commit()

Oraz użyte funkcje pomocnicze poniżej:

def now():
  """Function return timestamp from current datetime."""
  return int(datetime.now().timestamp())

def request(url):
  """get html from url as string."""
  req = urlopen(url)
  code = req.getcode()
  if code == 200:
    return req.read().decode('utf-8')
  else:
    raise Exception("Error Code: %s when accessing %s" % (code, url))

def find(lst, cond):
 """Function return first element from list by executing the function cond."""
 for e in lst:
   if cond(e):
     return e
 return None

def get_shop(shops, name):
  """Function return given shop info from parsed data."""
  return find(shops, lambda x: x[1] == name)

To co jeszcze warto dodać to obsługa wiersza poleceń, aby łatwiej wywoływać skrypt.

Po dodaniu wiersza poleceń można dodać skrypt do crona (czyli programu w systemach unixowych, który cyklicznie odpala nasze polecenia). Cron dostępny jest pod GNU/Linuksem, prawdopodobnie też dla Windows 10 WSL oraz MacOSX.

Aby dodać do crona, aby codziennie pobierał dane, należy dopisać wartość w crontab. Wywołać polecenie crontab -e jesli nie masz ustawionego edytora prawdopodobnie otworzy się edytor vi.

Oraz wpisując:

15 10 * * * /path/to/file/price.py

Program uruchomi się codziennie o 10:15. Warto dodać pełną ścieżkę do programu, ponieważ Cron może jej nie znać. Należy także ustawić, aby można było uruchomić skrypt (Dodać tzw. shebang #!/usr/bin/env python oraz ustawić chmod a+x price.py)

Jeśli chcemy uruchomić go dla kilku produktów, można dać odstęp kilku minut.

Jeśli odpalamy skrypt z Corna trzeba dodać jeszcze jedną rzecz, zmienić domyślny katalog.

def chwd():
  script = os.path.realpath(__file__)
  path = os.path.dirname(script)
  os.chdir(path)

Inaczej skrypt nie znajdzie naszych plików w katalogu w którym się znajduje.

Cały kod wraz z logowaniem błędów znajduje się na GitHubie. Cały kod napisany został w Pythona 3.

Podsumowanie

Czasami gdy strona lub aplikacja internetowa nie udostępnia API, web scraping, czyli pobieranie danych bezpośrednio ze strony, to jedyna opcja. Jak widać nie jest to wcale takie trudne zdanie.

W jednym z następnych wpisów, pokażę jak wyświetlić dane z bazy w postaci wykresu. Tym razem użyje pewnie do tego celu jedną z bibliotek języka JavaScript.

Aktualizacja 2020-09-23

Dopiero teraz zauważyłem, że skrypt przestał działać. Zmieniła się klasa elementu z opinią (teraz to link--accent) i skrypt zaczął zwracał wyjątek. Początkowo miałem zaplanowane wysyłanie emaili, gdy cena spadnie. Dodałem jednak wysyłanie wiadomości, gdy skrypt zwróci wyjątek, dzięki temu na przyszłość będzie można poprawić skrypt, gdy coś się zmieni na stronie.

Dodany został taki kod (dodatkowo na GitHubie jest jeszcze obsługa opcji pocztowy z wiersza poleceń):

import smtplib

message = """From: Me <YOUR EMAIL>
To: Me <YOUR EMAIL>
Subject: Price Error

There is error in price.py

%s
"""

def error(e, email = True):
  exc_type, exc_value, exc_tb = sys.exc_info()
  stack = ''.join(traceback.format_exception(exc_type, exc_value, exc_tb))
  print(stack)
  try:
    if email:
      s = smtplib.SMTP('<SERVER>')
      s.login('<USER>', '<PASSWORD>')
      s.sendmail('<FROM email>', '<TO EMAIL>', message % stack)
      s.quit()
  except Exception as e:
    error(e, False)

W głównym kodzie programu, gdy zostanie wyrzucony wyjątek zostanie on wysłany przez email. Gdy z jakiegoś powodu wyrzucony zostanie wyjątek w kodzie który wysyła maile nie zostanie on drugi raz wysłany więc trzeba będzie zajrzeć do logów programu. Kod logowania błędów dostępny na GitHubie.

Aktualizacja 2020-11-10

Jeszcze jedna aktualizacja html ceneo nie została wykryta przez mój skrypt, ponieważ usunięto tabeli. Główna pętla to przejście po tabelach na stronie, dlatego ze względu na to funkcja parse, zwracał pustą tablicę i skrypt nic nie robił oprócz dodania aktualnej dany bez innych danych.

Aktualny kod można znaleźć na GitHubie w repozytorium jcubic/price.py.

Kod został także usprawniony i teraz gdy parser nie znajdzie żadnych głównych elementów także zostanie zwrócony błąd i wysłany email z komunikatem. Dodano także opcje wysyłania wiadomości email jako opcjonalną.

źródło strony (aby zobaczyć kod na GitHubie, musisz kliknąć przycisk raw)
Komentarze

Hasło, które podasz umożliwi ponowne zalogowanie się i np. usunięcie komentarza, jest dobrowolne. Email jest szyfrowany i używany do wysyłania powiadomień o odpowiedziach do komentarzy oraz do pobierania awatara dzięki usłudze Gravatar.com.