Computer Keyboard - Głównie JavaScript

Głównie JavaScript

by Jakub T. Jankiewicz

Server WWW w przeglądarce

Duży napis WEB złożony z innych słów

Nie jest to implementacja serwera www całkowicie w JavaScript oraz przeglądarce, ale serwowanie statycznych plików, tworzonych w przeglądarce, tak jakby były zwracane przez prawdziwy serwer, więc można, z przymrużeniem oka, nazwać go serwerem www w przeglądarce.

Maiłem okazje napisać taki kod, przy pisaniu małej aplikacji GIT Web Terminal, która korzystając z biblioteki isomorphic-git, udostępnia interface wiersza poleceń do ograniczonego korzystania z gita. Można sklonować repozytorium z GitHuba edytować pliki używając komend vi lub emacs (vi czasami się wykrzacza). Można także commit-ować i push-ować zmiany z powrotem do GitHuba. Jedną z funkcji jest możliwość podglądu plików, które są zapisywane do bazy indexedDB za pomocą biblioteki BrowserFS. Można otwierać pliki za pomocą komendy view, która otwiera plik w iframe-ie, który wygląda jak przeglądarka www. Można także otwierać pliki poprzez adres url. Dodając między adresem strony, a ścieżką do pliku, ciąg znaków __browserfs__. Dzięki temu istnieje np. możliwość edycji aplikacji www kontrolowanej przez git-a, z poziomu przeglądarki i natychmiastowego podglądu w jednej zakładce przeglądarki.

Sposób funkcjionowania tego mechanizmu to Service Worker.

Jest to narzędzie, które zostało głównie stworzone w celu cache-owania danych w przeglądarce, aby była możliwość korzystania z aplikacji, kiedy nie ma internetu (offline). Głównymi aplikacjami, które korzystają z tego narzędzia są PWA, o których ostatnio było bardzo głośno.

Service Worker znajduje się między przeglądarką a serwerem www, czyli działa jak proxy. Można nasłuchiwać na zdarzenie fetch, które wywołuje się za każdym razem gdy strona wysyła zapytanie HTTP do serwera, i nie chodzi tylko o AJAXa i funkcje fetch, ale o każde zapytanie wysyłane przez przeglądarkę. Inną cechą Service Worker-ów, jest to że działają nawet gdy strona, która go utworzyła została zamknięta. Service Worker zostanie w takim przypadku uśpiony, dopóki nie nastąpi ponowne zapytanie HTTP, które znajdzie się w jego zakresie. Ważne jest także to, że Service Worker ma dostęp do bazy indexedDB czyli miejsca gdzie przechowuje pliki w mojej aplikacji.

Poniżej kod Service Worker-a, którego użyłem w aplikacji GIT Web Terminal.

self.importScripts('https://cdn.jsdelivr.net/npm/browserfs');

self.addEventListener('install', self.skipWaiting);

self.addEventListener('activate', self.skipWaiting);

self.addEventListener('fetch', function (event) {
  let path = BrowserFS.BFSRequire('path');
  let fs = new Promise(function(resolve, reject) {
    BrowserFS.configure({ fs: 'IndexedDB', options: {} }, function (err) {
      if (err) {
        reject(err);
      } else {
        resolve(BrowserFS.BFSRequire('fs'));
      }
    });
  });
  event.respondWith(fs.then(function(fs) {
    return new Promise(function(resolve, reject) {
      function sendFile(path) {
        fs.readFile(path, function(err, buffer) {
          if (err) {
            err.fn = 'readFile(' + path + ')';
            return reject(err);
          }
          var ext = path.replace(/.*\./, '');
          var mime = {
            'html': 'text/html',
            'json': 'application/json',
            'js': 'application/javascript',
            'css': 'text/css'
          };
          var headers = new Headers({
            'Content-Type': mime[ext]
          });
          resolve(new Response(buffer, {headers}));
        });
      }
      var url = event.request.url;
      var m = url.match(/__browserfs__(.*)/);
      function redirect_dir() {
        return resolve(Response.redirect(url + '/', 301));
      }
      function serve() {
        fs.stat(path, function(err, stat) {
          if (err) {
            return resolve(textResponse(error404Page(path)));
          }
          if (stat.isFile()) {
            sendFile(path);
          } else if (stat.isDirectory()) {
            if (path.substr(-1, 1) !== '/') {
              return redirect_dir();
            }
            fs.readdir(path, function(err, list) {
              if (err) {
                err.fn = 'readdir(' + path + ')';
                return reject(err);
              }
              var len = list.length;
              if (list.includes('index.html')) {
                sendFile(path + '/index.html');
              } else {
                listDirectory({fs, path, list}).then(function(list) {
                  resolve(textResponse(fileListingPage(path, list)));
                }).catch(reject);
              }
            });
          }
        });
      }
      if (m) {
        var path = m[1];
        if (path === '') {
          return redirect_dir();
        }
        console.log('serving ' + path + ' from browserfs');
        serve();
      } else {
        if (event.request.cache === 'only-if-cached' && event.request.mode !== 'same-origin') {
          return;
        }
        //request = credentials: 'include'
        fetch(event.request).then(resolve).catch(reject);
      }
    });
  }));
});
// -----------------------------------------------------------------------------
function listDirectory({fs, path, list}) {
  return new Promise(function(resolve, reject) {
    var items = [];
    (function loop() {
      var item = list.shift();
      if (!item) {
        return resolve(items);
      }
      fs.stat(path + '/' + item, function(err, stat) {
        if (err) {
          err.fn = 'stat(' + path + '/' + item + ')';
          return reject(err);
        }
        items.push(stat.isDirectory() ? item + '/' : item);
        loop();
      });
    })();
  });
}

// -----------------------------------------------------------------------------
function textResponse(string, filename) {
  var blob = new Blob([string], {
    type: 'text/html'
  });
  return new Response(blob);
}

// -----------------------------------------------------------------------------
function fileListingPage(path, list) {
  var output = [
    '<!DOCTYPE html>',
    '<html>',
    '<body>',
    `<h1>BrowserFS ${path}</h1>`,
    '<ul>'
  ];
  if (path.match(/^\/(.*\/)/)) {
    output.push('<li><a href="..">..</a></li>');
  }
  list.forEach(function(name) {
    output.push('<li><a href="' + name + '">' + name + '</a></li>');
  });
  output = output.concat(['</ul>', '</body>', '</html>']);
  return output.join('\n');
}

// -----------------------------------------------------------------------------
function error404Page(path) {
  var output = [
    '<!DOCTYPE html>',
    '<html>',
    '<body>',
    '<h1>404 File Not Found</h1>',
    `<p>File ${path} not found in browserfs`,
    '</body>',
    '</html>'
  ];
  return output.join('\n');
}

Service Worker oprócz plików, zwraca także listing plików dla katalogu oraz zwraca stronę 404, w przypadku nie znalezienia pliku, w przeglądarkowym systemie plików.

Aby uruchomić ten Service Worker wystarczy poniższy kod:

if ('serviceWorker' in navigator) {
  var scope = location.pathname.replace(/\/[^\/]+$/, '/');
  if (!scope.match(/__browserfs__/)) {
    navigator.serviceWorker.register('sw.js', {scope})
         .then(function(reg) {
           reg.addEventListener('updatefound', function() {
             var installingWorker = reg.installing;
             console.log('A new service worker is being installed:',
                   installingWorker);
           });
           // registration worked
           console.log('Registration succeeded. Scope is ' + reg.scope);
         }).catch(function(error) {
           // registration failed
           console.log('Registration failed with ' + error);
         });
  }
}

Kod zabezpiecza się przed przypadkiem gdy aplikacje (samą siebie) odpala się poprzez browserfs czyli gdy sklonujemy ją do katalogu /git i odpalamy z adresu https://jcubic.github.io/git/browserfs/git/.

Ważną rzeczą w przypadku Service Worker-a jest to, aby był umieszczony w katalogu główny aplikacji. Ponieważ ma on możliwość przechwytywania zapytań HTTP, tylko dla adresów, które znajdują się w katalogu, w którym został umieszczony plik Service Worker-a lub w jednym z podkatalogów.

Jedno z ograniczeń Service Worker-a jest to, że można go odpalić tylko z prawdziwego pliku, nie można odpalać go z pliku, który sam jest zwracany przez innego Service Worker-a. Dlatego poprzez GIT Web Terminal, nie będzie można uruchomić aplikacji, która sama korzysta z Service Worker-a.

źródło strony (aby zobaczyć kod na GitHubie, musisz kliknąć przycisk raw)
Komentarze

Hasło, które podasz umożliwi ponowne zalogowanie się i np. usunięcie komentarza, jest dobrowolne. Email jest szyfrowany i używany do wysyłania powiadomień o odpowiedziach do komentarzy oraz do pobierania awatara dzięki usłudze Gravatar.com.