Computer Keyboard - Głównie JavaScript

Głównie JavaScript

by Jakub T. Jankiewicz

Przeciążanie funkcji i metod w JavaScript

Przeładowana ciężarówka w Indiach
Peter Krimbacher, źródło wikimedia commons licencja CC-BY-SA

JavaScript jest językiem dynamicznym, w którym funkcje mogą przyjmować wiele argumentów. Nie ma w nim jednak mechanizmu, który by wywoływał inne funkcje w zależności do liczby argumentów (czyli nie obsługuje przeciążania funkcji). W tym wpisie przedstawię jak prosto można taki mechanizm dodać do języka.

Idea wzięła się od wpisu na blogu Johna Resiga (tego od jQuery) JavaScript Method Overloading. W swojej implementacji Jonh używał takiego API:

function Users(){
 addMethod(this, "find", function(){
  // Find all users...
 });
 addMethod(this, "find", function(name){
  // Find a user by name
 });
 addMethod(this, "find", function(first, last){
  // Find a user by first and last name
 });
}

var users = new Users();
users.find(); // wyszukaj wszystkie
users.find("John"); // Wysuzkaj po imieniu
users.find("John", "Resig"); // Wyszukaj po imieniu i nazwsiku
users.find("John", "E", "Resig"); // nie zadziała

Poszedłem o krok dalej i napisałem funkcje, której można użyć, przekazując tablicę funkcji. Zwraca ona nową, przeładowaną funkcje. Można jej użyć w ten sposób:

var o = {
  x: 10,
  foo: method("foo", [
    function(a) {
      console.log("a: " + a);
    },
    function(a, b) {
      console.log("b: " + a + ' ' + b);
    },
    function() {
      console.log("c: " + this.x);
    }
  ])
};

o.foo(10);
o.foo(10, 20);
o.foo();
try {
  o.foo(1,2,3);
} catch (e) {
  console.error(e.message);
}

Ostatnie wywołanie zwróci wyjątek ponieważ nie ma funkcji z 3 argumentami.

Moja funkcja method wygląda tak:

function method(name, fns) {
  if (fns instanceof Array) {
    if (fns.length == 1) {
      return fns[0];
    }
    // zamiast Array::reduce można zwracać funkcje z pętlą for
    return fns.reduce(function(result, fn) {
      return function() {
        var len = arguments.length;
        if (len == fn.length) {
          fn.apply(this, arguments);
        } else if (typeof result == 'function') {
          result.apply(this, arguments);
        } else {
          throw new Error("Can't find method '" + name + "' with " + len +
                  ' arg' + (len != 1 ? 's' : ''));
        }
      };
    }, null);
  } else {
    return fns;
  }
}

Nazwa method może nie jest najtrafniejsza, ponieważ zwracana jest zwykła funkcja i lepsza byłaby np. overload.

Funkcja korzysta z ciekawej właściwości języka JavaScript, gdzie każda funkcja posiada właściwość length, która określa liczbę parametrów oraz wewnątrz funkcji arguments.length, która zawiera liczbę argumentów wywołania.

Można też funkcje uprościć i pobierać listę funkcji jako argumenty, wtedy funkcja wyglądałaby tak:

function method(name) {
  var fns = [].slice.call(arguments, 1);
  if (fns.length == 1) {
    return fns[0];
  }
  return fns.reduce(function(result, fn) {
    return function() {
      var len = arguments.length;
      if (len == fn.length) {
        fn.apply(this, arguments);
      } else if (typeof result == 'function') {
        result.apply(this, arguments);
      } else {
        throw new Error("Can't find method '" + name + "' with " + len +
                ' arg' + (len != 1 ? 's' : ''));
      }
    };
  }, null);
}

Zamiast [].slice.call można użyć operatora rest z nowej wersji ECMAScript czyli:

function method(name, ...fns) {
  // jak wyżej
}

Możesz przetestować funkcje method w demo na CodePen.

źródło strony (aby zobaczyć kod na GitHubie, musisz kliknąć przycisk raw)
Komentarze

Hasło, które podasz umożliwi ponowne zalogowanie się i np. usunięcie komentarza, jest dobrowolne. Email jest szyfrowany i używany do wysyłania powiadomień o odpowiedziach do komentarzy oraz do pobierania awatara dzięki usłudze Gravatar.com.