Computer Keyboard - Głównie JavaScript

Głównie JavaScript

by

Prosty serwer www w Pythonie

Zdjęcie pytona

Python posiada wbudowany serwer www, który można uruchomić za pomocą polecenia python -m SimpleHTTPServer 8000, który serwuje pliki z aktualnego katalogu. W tym artykule natomiast, przedstawię jak napisać prosty serwer HTTP za pomocą gniazd (ang. sockets).

Reklama Hostingu Atthost

Pierwszą rzeczą, jest zaimportowanie potrzebnych modułów:

import socket
import re
import os
import threading

Nasz główny program powinien otworzyć gniazdo, i nasłuchiwać na wybranym porcie, następnie powinien utworzyć wątek dla każdego połączenia, który obsłuży tego klienta.

if __name__ == '__main__':
  try:
    server = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    # jeśli proces został zakończony ale nie zamknięto gniazda
    # poniższe wywołanie odzyska gniazdo
    server.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
    server.bind(("0.0.0.0", 8080))
    server.listen(5)
    # główna pętla serwera
    while True:
      # dla każdego przychodzącego połączenia wywołanie funkcji w wątku
      client, addr = server.accept()
      client_handler = threading.Thread(target = handler, args=(client,))
      client_handler.start()
  except KeyboardInterrupt:
    # w przypadku gdy ktoś naciśnie CTRL+C musimy zamknąć gniazdo
    server.close()

Jeśli z jakiegoś powodu nie zamkniecie połączenia i zabijecie proces Pythona, bind wyrzuci wyjątek socket.error, aby temu zaradzić będziecie musieli „odzyskać” gniazdo, za pomocą tej linijki:

server.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)

Ale powyższy skrypt obsługuje zabicie procesu za pomocą CTRL+C dlatego nie powinno się to wydarzyć, chyba że wasz kod wyrzuci wyjątek.

Następnym krokiem, jest napisanie głównej funkcji, która jest przekazywana jako parametr target do konstruktora threading.Thread. Funkcja handler wygląda tak:

def handler(socket):
  global header_re
  request = get_request_data(socket)
  m = re.search(header_re, request[0])
  if m:
    root = os.getcwd()
    matches = m.groups()
    # informacja o tym jaki plik jest pobierany
    print "request %s" % matches[1]
    if matches[1] == "/":
      fname = "index.html"
    else:
      fname = matches[1][1:]
    path = os.path.join(root, fname)
    # metoda HEAD zwraca same nagłówki
    if os.path.exists(path):
      if matches[0] == "HEAD":
        content = ""
      else:
        content = open(path, "r").read()
      socket.send(response(200, content, mime(fname)))
    else:
      if matches[0] == "HEAD":
        content = ""
      else:
        content = "404 Page Not found"
      socket.send(response(404, content))
  socket.close()

W powyższej funkcji, użyto zmiennej header_re, która zawiera wyrażenie regularne, które pozwala na wyłuskanie metody HTTP oraz ścieżki do pliku:

header_re = re.compile(r"(GET|POST) ([^ ]+) HTTP/", re.I)

W funkcji handler użyto kilku funkcji pomocniczych:

 1. get_request_data, która czyta wszystkie dane z gniazda i zwraca listę. W naszym programie używamy tylko pierwszego elementu czyli nagłówków protokołu HTTP. Drugim elementem byłyby dane wysłane za pomocą metody POST.
def get_request_data(socket):
  request = []
  while True:
    data = socket.recv(100)
    request.append(data)
    if len(data) < 100:
      break
  return "".join(request).split("\r\n\r\n", 1)
 1. funkcja status, która zwraca status HTTP wraz z kodem, tylko dwa rodzaje 404 oraz 200 zostały użyte.
def status(code):
  if code == 200:
    return "200 OK"
  elif code == 404:
    return "404 Not Found"
 1. response - funkcja, która zwraca odpowiedź HTTP jako ciąg znaków:
def response(code, data, mime = "text/plain", headers = None):
  response_headers = {
    "Server": "Python",
    "Content-Type": mime,
    "Content-Length": len(data),
    "Connection": "close"
  }
  if headers:
    response_headers.update(headers)
  headers = "\r\n".join([ "%s: %s" % (k,v) for k, v in response_headers.items()])
  res = "HTTP/1.1 %s\r\n%s\r\n\r\n%s"
  return res % (status(code), headers, data)
 1. mime jest ostatnią użytą funkcją, która zwraca MIME czyli typ, który jest rozpoznawany przez przeglądarkę, np. text/html. Typ MIME informuje przeglądarkę, jak wyświetlić odpowiedź z serwera. Nic nie stoi na przeszkodzie aby np. wyświetlić stronę z rozszerzeniem html jako obrazek. (jeśli nie jest to obrazek, to wyświetli się ikonka niepoprawnego obrazka)
def mime(fname):
  ext = os.path.splitext(fname)[1]
  if ext == '.html':
    return 'text/html'
  elif ext == '.js':
    return 'application/javascript'
  elif ext == '.jpg' or ext == '.jpeg':
    return 'image/jpeg'
  elif ext == ".png":
    return 'image/png'
  elif ext == '.css':
    return 'text/css'
  else:
    return 'text/plain'

Zamiast funkcji, można by też użyć słownika, którego kluczami byłyby rozszerzenia, natomiast wartościami typy MIME.

Jest to przykład prostego serwera, który może być przydatny w debugowaniu, można go rozszerzyć np. o skrypty CGI albo o obsługę plików PHP (aby dodać pliki PHP należałoby skorzystać z polecenia PHP, ale przed wywołaniem należałoby przypisać odpowiednie zmienne środowiskowe, dodam że nie testowałem).

Cały skrypt można znaleźć na githubie.

Więcej informacji o protokole HTTP, możesz znaleźć w Wikipedii, natomiast pełny opis protokołu, można znaleźć w dokumentach RFC (ang. Request for Comments).

źródło strony (aby zobaczyć kod na GitHubie, musisz kliknąć przycisk raw)
Komentarze

Hasło, które podasz umożliwi ponowne zalogowanie się i np. usunięcie komentarza, jest dobrowolne. Email jest szyfrowany i używany do wysyłania powiadomień o odpowiedziach do komentarzy oraz do pobierania awatara dzięki usłudze Gravatar.com.