Computer Keyboard - Głównie JavaScript

Głównie JavaScript

by Jakub T. Jankiewicz

5 Bibliotek do przetwarzania obiektów JavaScript i JSON

Klocki Lego

JSON to standard opracowany przez Douglasa Crockforda, na początku roku 2000, służący do zapisu obiektów w postaci tekstu. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić pisanie aplikacji internetowych bez tego formatu. W tym wpisie przedstawię 5 ciekawych bibliotek i narzędzi, które operują na obiektach JSON lub obiektach JavaScript.

1. go-sql

go-sql to biblioteka, która korzysta z lodash. Przetwarza ona obiekty JavaScript za pomocą języka SQL. Ciekawą funkcją jest dodatek do biblioteki Babel (kompilatora/transpilera nowoczesnych wersji ECMAScript), który konwertuje, kod korzystający z zapytań SQL, do postaci funkcji korzystających z lodash.

Przykład wywołania jako biblioteki:

var res = qos.exec("select (id + 1) as index, name from ${testData} where id > ${minid} and type = 'C'", {
  testData : testData,
  minid : 2
});

2. Narzędzie gron

gron to narzędzie wiersza poleceń, które konwertuje JSON-a do postaci tekstu, który można następnie przetwarzać za pomocą takich narzędzi jak grep czy sed. Następnie można, na takim tekście, wykonać operacje gron --ungron, która skonwertuje obiekt z powrotem do postaci JSON-a. Dodatkową funkcją biblioteki, jest możliwość pobierania JSON-a z zewnętrznego źródła poprzez URL.

Przykład:

gron "https://api.github.com/repos/tomnomnom/gron/commits?per_page=1" | fgrep "commit.author"
json[0].commit.author = {};
json[0].commit.author.date = "2016-07-02T10:51:21Z";
json[0].commit.author.email = "mail@tomnomnom.com";
json[0].commit.author.name = "Tom Hudson";

Praktyczne zastosowanie można znaleźć na końcu wpisu System komentarzy HashOver jako alternatywa dla Disqus Gdzie pobieram pliki z JSON-a za pomocą polecenia wget.

3. json5

json5 jest to biblioteka, która rozszerza możliwości JSON-a. Dodaje takie funkcje jak np.

 • klucze bez cudzysłowów
 • ciągi znaków ograniczone za pomocą pojedynczego cudzysłowu
 • wielowierszowe ciągi znaków
 • komentarze
 • przecinek za ostatnim elementem

4. json-dry

json-dry to jeszcze jedna biblioteka rozszerzająca możliwości JSON-a, jest moim zdaniem o wiele bardziej użyteczna. Dodaje takie funkcje jak, zapisywanie i odczytywanie:

 • wyrażeń regularnych
 • dat
 • obiektów które mają cykle
 • własnych klas

5. Edytor JSON-a

jsoneditor to ciekawy projekt który umożliwia podgląd struktury JSON-a w postaci drzewa. Na oficjalnej stronie można znaleźć demo edytora.

źródło strony (aby zobaczyć kod na GitHubie, musisz kliknąć przycisk raw)
Komentarze

Hasło, które podasz umożliwi ponowne zalogowanie się i np. usunięcie komentarza, jest dobrowolne. Email jest szyfrowany i używany do wysyłania powiadomień o odpowiedziach do komentarzy oraz do pobierania awatara dzięki usłudze Gravatar.com.