Computer Keyboard - Głównie JavaScript

Głównie JavaScript

by

Alternatywa dla React/Preact + Redux

React lub Preact + Redux to bardzo silne połączenie, dające możliwość tworzenia skomplikowanych aplikacji typu SPA, ale istnieje alternatywa, która zajmuje tylko 1KB zminimalizowana z kompresją gzip.

Jeśli musisz stworzyć małą aplikację typu SPA, react+redux lub preact+redux może być zabójcze. Biblioteki zewnętrzne będą zajmowały więcej niż cała aplikacja. Na szczęście jest alternatywa, czyli mała biblioteka hyperapp, która tak jak react i preact korzysta z jsx.

Przykładowa aplikacja korzystająca z tej biblioteki wygląda tak:

app({
 state: {
  count: 0
 },
 view: (state, actions) =>
  <main>
   <h1>
    {state.count}
   </h1>
   <button onclick={actions.sub} disabled={state.count <= 0}></button>
   <button onclick={actions.add}></button>
  </main>,
 actions: {
  sub: state => ({ count: state.count - 1 }),
  add: state => ({ count: state.count + 1 })
 }
});

Cała aplikacja w hyperapp składa się z 3 części stanu, widoku oraz akcji:

1. Stan

Globalny obiekt, który jest tylko do odczytu.

2. Akcje

Obiekt, którego metody zmieniają stan, zwracają nowy obiekt, który jest łączony z aktualnym stanem. Nie ma potrzeby używania Object.assign wystarczy zwrócić część obiektu, która się zmienia. Można używać asynchronicznych akcji, ponieżej przykład takiej akcji:

{
  fetch_settings: function(state, actions) {
    fetch('/settings').then((response) => response.json(); })
      .then((data) { actions.set_settings(data); });
    return {
      fetching: true;
    };
  }
}

Akcje mogą przyjmować jeden parametr jako trzeci argument, jeśli potrzebujemy użyć więcej parametrów możemy przekazać obiekt, możemy też skorzystać z de-strukturyzacji w ES6. np:

{
  fetch_users: function(state, actions, {name, age}) {
    fetch('/user/' + name).then((response) => response.json())
      .then((data) => actions.set_user(data));
    return {
      fetching: true;
    };
  }
}

i wywołujemy ją w ten sposób:

actions.fetch_user({name: 'Bill Murray', age: 'any'});

Możemy używać ES6 bo i tak będziemy musieli użyć transpilera, aby zamienić jsx na js, więc możemy przy okazji skorzystać z ES6.

2. Widok

Funkcja która zwraca jsx. Można tworzyć nowe komponenty (nazywane po angielsku custom tags lub widgets) jako funkcje zwracające jsx, przykładowy komponent wygląda tak:

function Pagination(props, children) {
  var list = [];
  var _class;
  for (var i=0; i<props.size; i++) {
   if (i == props.selected) {
    _class = 'selected';
   } else {
    _class = '';
   }
   list.push(<li class={_class}>{i}</li>);
  }
  return (<ul>{list}</ul>);
}

i można go użyć tak:

<Pagination size={10} selected={1}/>

Nazwy komponentów muszą zaczynać się wielką literą. Jeśli chcemy skorzystać, wewnątrz komponentów, z akcji lub stanu musimy niestety przekazać je jawnie jako właściwości (ang. props).

Na codepen możecie zobaczyć przykładową aplikacje TODO, napisaną przez mnie, która bazuje na TodoMVC, ale nie wszystko jest zaimplementowane (brakuje przełączania widoków). Jest także oficjalna wersja TodoMVC, trochę bardziej skomplikowana, na tej stronie. Zawiera ona wszystkie funkcje, włączając router.

źródło strony (aby zobaczyć kod na GitHubie, musisz kliknąć przycisk raw)
Komentarze

Hasło, które podasz umożliwi ponowne zalogowanie się i np. usunięcie komentarza, jest dobrowolne. Email jest szyfrowany i używany do wysyłania powiadomień o odpowiedziach do komentarzy oraz do pobierania awatara dzięki usłudze Gravatar.com.