Computer Keyboard - Głównie JavaScript

Głównie JavaScript

rss feed icon

2017-07-14 by Jakub Jankiewicz

Uniwersalne biblioteki JavaScript czyli UMD

UMD czyli Uniwersalna definicja modułu (ang. Universal Module Definition) jest to sposób tworzenia definicji modułu/biblioteki JavaScript aby była możliwość korzystania z niej wszędzie.

Jeśli tworzymy bibliotekę JavaScript to warto zapewnić że będzie możliwość jej użycia w każdej sytuacji, czyli w przeglądarce lub na serwerze (node.js). Korzystając np. z require.js czyli definicji AMD lub CommonJS.

Jeśli nasza biblioteka tworzy nowy obiekt np. foo, który chcemy używać “wszędzie”, to możemy użyć poniższego kodu:

(function (root, factory) {
  if (typeof define === "function" && define.amd) {
    define(["underscore"], factory);
  } else if (typeof exports === "object") {
    module.exports = factory(require("underscore"));
  } else {
    root.foo = factory(root._);
  }
}(typeof this == 'undefined' ? window : this, function (_) {
  var foo = {
    // nasza definicja obiektu foo
    bar: function() {
      console.log('bar');
    }
  };

  return foo;
}));

Nasza biblioteka posiada jedną zaleźnośc (underscore), w przypadku gdy nasza biblioteka nie ma zależności wystarczy poniższy kod:

(function (root, factory) {
  if (typeof define === "function" && define.amd) {
    define([], factory);
  } else if (typeof exports === "object") {
    module.exports = factory();
  } else {
    root.foo = factory();
  }
}(typeof this == 'undefined' ? window : this, function () {
  var foo = {
    // nasza definicja obiektu foo
    bar: function() {
      console.log('bar');
    }
  };

  return foo;
}));

Nasz obiekt foo będzie dodany do obiektu globalnego, czyli window w przeglądarce, gdy dodamy nasz moduł za pomocą tagu script:

<script src="foo.js"></script>
<script>
foo.bar();
</script>

Będziemy mogli go załadować przez require.js czyli:

requirejs(['foo'], function(foo) {
  foo.bar();
});

lub w node.js w poniższy sposób:

var foo = require('./foo');
foo.bar();

Jeśli będziemy korzystali z biblioteki Babeljs, aby pisać w ES6, to wtedy będziemy mogli użyć poniższego kodu:

import foo from './foo';
foo.bar();

A wszystko to dzięki temu, że dodaliśmy trochę więcej kodu do naszej biblioteki. Więcej szablonów dotyczących UMD można znaleźć na stronie projektu na githubie.

 • javascript
 • node.js
 • umd
 • modules